Laat jonge vogels met rust

Vogelbescherming Nederland
20-MEI-2009 - Het servicecentrum van Vogelbescherming Nederland ontvangt deze week veel telefoontjes van verontruste mensen die een jong vogeltje op de grond hebben gevonden. Vogelbescherming roept mensen op om deze jonge vogels met rust te laten en niet op te pakken. Meestal is er niks aan de hand.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op woensdag 20 mei 2009

Het servicecentrum van Vogelbescherming Nederland ontvangt deze week veel telefoontjes van verontruste mensen die een jong vogeltje op de grond hebben gevonden. Vogelbescherming roept mensen op om deze jonge vogels met rust te laten en niet op te pakken. Meestal is er niks aan de hand.

  Jonge pimpelmees
Foto: Wikipedia
 

Jonge pimpelmees

In deze tijd van het jaar hebben nagenoeg alle vogels jongen en veel van deze jongen staan nu op het punt van uitvliegen. Jonge vogels groeien heel snel, met als gevolg dat hun nest snel te klein wordt. Op een gegeven moment besluiten de jongen zelf om het nest te verlaten. Tijdens de eerste dagen kunnen ze nog niet zo goed vliegen, waardoor de kans bestaat dat mensen een jong vogeltje op de grond vinden. Deze zien er vaak zielig en verweesd uit, maar schijn bedriegt.

Vogelbescherming roept de mensen op om deze jonge vogels met rust te laten en niet op te pakken. Meestal is er niks aan de hand en zitten de ouders op de uitkijk. Door middel van hun roep houden de jongen contact met hun ouders, die de jongen op de grond gewoon van voedsel voorzien. Zodra de mensen verdwenen zijn, komen de ouders pas weer te voorschijn. Na twee รก drie dagen kunnen de jongen beter vliegen en zichzelf in veiligheid brengen.

Nestje koolmezen
Foto: WijnenAls mensen de jonge vogel al hebben opgepakt, kunt u hem het beste terugzetten op de plek waar u hem gevonden heeft. De ouders zijn waarschijnlijk op zoek naar hem. Ook moet hij zelf zijn voedsel leren zoeken. De kans dat hij het niet overleeft is natuurlijk aanwezig, maar dat is de natuur. Zangvogels leggen per broedsel meerdere eieren en hebben doorgaans twee tot drie broedsels per jaar. Een koolmees bijvoorbeeld legt gemiddeld 6-12 eieren en heeft doorgaans twee broedsels per jaar. De reden dat koolmezen zoveel eieren leggen en meerdere nesten per jaar hebben is, om de verliezen door slecht weer, voedseltekort, predatie en dergelijke op te vangen. Als jonge vogels net zijn uitgevlogen is het wel aan te raden de kat enkele dagen binnen te houden. In die tijd leren de jongen goed vliegen en leren ze zichzelf te redden.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto nestje koolmezen: Wijnen
Foto pimpelmees: Wikipedia, GNU Free Documentation License