zeehonden op zanplaat

Grijze zeehond rukt op in de Waddenzee

26-OKT-2009 - Het aantal grijze zeehonden in de Waddenzee is met een kwart gestegen. Het aantal jongen verdubbelde zelfs. Dat blijkt uit de jongste telling van IMARES van Wageningen UR.

Bericht uitgegeven door IMARES Wageningen UR op maandag 26 oktober 2009

Het aantal grijze zeehonden in de Waddenzee is met een kwart gestegen. Het aantal jongen verdubbelde zelfs. Dat blijkt uit de jongste telling van IMARES van Wageningen UR.

Tijdens de jongste telling vanuit vliegtuigen zijn in de (internationale) Waddenzee 2108 grijze zeehonden geteld. Dat zijn er vierhonderd meer dan vorig jaar. Veruit het grootste deel (tachtig procent) van die zeehonden komt voor in het Nederlandse deel van de Waddenzee. Opmerkelijk is de groei van het aantal jonge grijze zeehonden. Het aantal pups verdubbelde naar 387. Volgens Imares is dat een gevolg van de zachte winter. De jonkies vormen eenzesde van de totale populatie.

 
  Zeehonden op een zandplaat in de Waddenzee

Kolonisten
Voor het eerst vonden de tellingen van grijze zeehonden in de hele Waddenzee plaats. Tot voor kort werd alleen in de westelijke Waddenzee geteld. Maar de dieren werden ook bij Ameland en Schiermonnikoog gezien. Vandaar dat het telgebied is uitgebreid. De grijze zeehond is langzamerhand de Waddenzee aan het koloniseren. De grijze zeehonden waren sinds de Middeleeuwen bijna verdwenen uit de Nederlandse wateren. Tot de eerste exemplaren in de jaren negentig van de vorige eeuw vanuit de Engelse kustwateren de Noordzee overstaken.

Groei stagneert
De gewone zeehond is nog steeds de meest voorkomende soort in de Waddenzee. In de hele Waddenzee (Nederland, Denemarken en Duitsland) zijn er dit jaar 21.571 geteld. Iets meer dan een kwart daarvan is in het Nederlandse deel gespot. De groei is met ruim zes procent minder groot dan vorig jaar. Maar volgens Imares is het nog te vroeg om te concluderen dat de populatie haar maximum heeft bereikt. Het aantal pups groeide twee keer zo hard als de totale populatie. Een kwart van het totale aantal gewone zeehonden is pup.

Meer informatie over de monitoring van zeehonden is te vinden op www.kennisonline.wur.nl.

Tekst:: Roelof  Kleis, Resource
Foto: IMARES, Wageningen UR.

Bovenstaand bericht is geproduceerd door de redactie van Resource, het blad voor Wageningen Universiteit en Researchcentrum en overgenomen op de website van IMARES.