Een zalm zwemt een natuurlijke vistrap op.

Anno 2010 trekken zalmen de Waal weer op

ARK Rewilding Nederland
27-AUG-2010 - Een bedrijfsongeval is altijd naar, maar soms kun je er een lichtpuntje in zien. Op 16 augustus haalde de Millingse beroepsvisser Huub Selten zijn palingfuik uit de Waal ter hoogte van de Millingerwaard, en viel haast van verbazing uit zijn bootje toen bleek dat er een grote zalm in zat. Sinds 1940 leven er geen zalmen meer in de Nederlandse rivieren. Helaas overleefde de 85 centimeter lange vis het niet: er was voor zo'n joekel nauwelijks bewegingsruimte in de nauwe fuik. Des te jammerder was het toen bleek dat de 6 kilo zware vis vol kuit bleek te zitten.

Bericht uitgegeven door ARK op vrijdag 27 augustus 2010

Een bedrijfsongeval is altijd naar, maar soms kun je er een lichtpuntje in zien. Op 16 augustus haalde de Millingse beroepsvisser Huub Selten zijn palingfuik uit de Waal ter hoogte van de Millingerwaard, en viel haast van verbazing uit zijn bootje toen bleek dat er een grote zalm in zat. Sinds 1940 leven er geen zalmen meer in de Nederlandse rivieren. Helaas overleefde de 85 centimeter lange vis het niet: er was voor zo'n joekel nauwelijks bewegingsruimte in de nauwe fuik. Des te jammerder was het toen bleek dat de 6 kilo zware vis vol kuit bleek te zitten.

Een natuurlijke vistrap (foto: Karin Didderen)Kennelijk was het volwassen zalmvrouwtje tijdens de stroomopwaartse trek naar de paaigronden de nauwe fuikopening ingezwommen. Een jammerlijk toeval. Het lichtpuntje in dit bericht schuilt uiteraard in de constatering dat anno 2010 weer zalmen een Nederlandse rivier optrekken om zich voort te planten.

Rivierherstel
Dezelfde Millingse visser kan zich nog herinneren hoe zijn vader rond 1940 noodgedwongen stopte met de zalmvisserij, omdat de vis toen uitgestorven raakte in de Rijn. Massale overbevissing, ernstige watervervuiling en het ontoegankelijk raken van zijrivieren door steeds meer sluizen en stuwen beroofde de Rijnzalm destijds van zijn voortbestaan.

Een zalm zwemt een natuurlijke vistrap op (foto: Roelant Snoek)Anno 2010 bieden de herstelmaatregelen aan de rivier en herintroductiepogingen met zalmbroed nieuwe toekomstperspectieven. Zalmen profiteren weer van een verbeterde waterkwaliteit, betere passeerbaarheid van knelpunten (vistrappen) en natuurherstel (nevengeulen).  

Dat de zalm binnen één vissersgeneratie kan uitsterven en weer terugkomen is hoopgevend. En nu nog snel iets vinden op het zalmveilig maken van die fuiken. 

Tekst: Johan Bekhuis, ARK
Foto's: Karin Didderen (RAVON) en Roelant Snoek