Polderkikkers

Stichting RAVON
5-JAN-2011 - De provincie Noord-Holland blijkt van groot belang voor de meerkikker. De meerkikker is een kikker die veel in rivierdelta’s en in polders voorkomt. Noord-Holland blijkt een waar eldorado voor deze polderkikker.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON op [publicatiedatum]

De provincie Noord-Holland blijkt van groot belang voor de meerkikker. De meerkikker is een kikker die veel in rivierdelta’s en in polders voorkomt. Noord-Holland blijkt een waar eldorado voor deze polderkikker.

Meerkikker (foto: Jelger Herder)Uit een nieuwe analyse van ruim 60.000 waarnemingen blijkt dat meerkikker en rugstreeppad de soorten zijn die zich het meest thuisvoelen in Noord-Holland. Ook reptielen als de ringslang (rond het IJsselmeer) en de zandhagedis (in de duinen) komen relatief veel voor in Noord-Holland.

Het belang van Noord-Holland voor deze soorten is beschreven in de onlangs verschenen Atlas van de Noord-Hollandse amfibieën en reptielen, uitgegeven door Landschap Noord-Holland in samenwerking met RAVON. In de nieuwe atlas staan verspreidingskaarten van alle soorten per kilometerhok. Dit geeft in een oogopslag inzicht in de verspreiding van een soort in Noord-Holland. Ook wordt aandacht besteed aan herkenning, habitat, de belangrijkste gebieden voor de soort, uitgezette populaties, barrières en beheer. Verder wordt de betekenis van Noord-Holland voor reptielen en amfibieën nationaal en internationaal beschreven en bevat de atlas een waarderingskaart die laat zien waar binnen Noord-Holland de belangrijkste gebieden liggen voor reptielen en amfibieën. De atlas is fraai vormgegeven met veel prachtige foto's en kaarten.

Tekst: Raymond Creemers, RAVON
Foto: Jelger Herder, Digital Nature