Gruttojong

Grutto zoekt weidevogelboer

4-FEB-2011 - De eerste grutto’s zijn alweer gesignaleerd in ons land. Hoewel het grootste deel van de overwinterende grutto’s vanaf half februari zal aankomen, kunt u deze oer-Hollandse lenteboden nu al tegenkomen.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op [publicatiedatum]

De eerste grutto’s zijn alweer gesignaleerd in ons land. Hoewel het grootste deel van de overwinterende grutto’s vanaf half februari zal aankomen, kunt u deze oer-Hollandse lenteboden nu al tegenkomen.

Gruttojong (foto: Johan Bos)De meeste grutto’s trekken na het broedseizoen naar het zuiden om er te overwinteren, maar er zijn ook wintergasten die hier blijven. Vooral langs de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust, want in het zoute water dat niet bevriest kan de grutto dan nog voedsel vinden. Het lijkt erop dat de grutto’s die zuidwaarts trekken om te overwinteren dat steeds minder ver doen. Grote groepen trekken niet verder dan Frankrijk, Spanje of Portugal, terwijl ze traditioneel over de Sahara vlogen om er in landen als Senegal en Guinee-Bissau te overwinteren.

Maar liefst negentig procent van de grutto’s in Noordwest Europa broedt in Nederland. Maar het wordt voor de soort steeds moeilijker om bij ons een geschikte broedplek te vinden. Op de vele strakke, vroeg gemaaide graslanden met een lage grondwaterstand kan de grutto maar moeilijk zijn jongen grootbrengen. De kuikens hebben kruidenrijk, langer gras nodig waar veel insecten zijn. Want de gruttokuikens moeten vanaf het moment dat ze uit het ei komen zelf op jacht naar voedsel!

Gelukkig zijn er weidevogelboerderijen waar weidevogels wel welkom zijn. De weidevogelboer zorgt voor een hoge waterstand en hij gebruikt geen kunstmest maar strorijke mest. Dat zorgt voor een rijker bodemleven en kruidenrijk gras met meer insecten. Deze boer maait het gras later, zodat de nesten niet worden stuk gemaaid en de kuikens rustig kunnen opgroeien.

Grutto tijdens het maaien (foto: Johan Bos)

Deze weidevogelboeren zijn verenigd in het door Vogelbescherming Nederland opgerichte netwerk Weidevogelboerderijen. In het netwerk kunnen de boeren ervaringen uitwisselen, van elkaar leren en elkaar én andere boeren enthousiast maken. Sinds 1 februari is er een website waar de aangesloten boeren op te vinden zijn: www.weidevogelboerderijen.nl. Neemt u ook eens een kijkje, misschien is er ook wel een weidevogelboer bij u in de buurt! Dan kunt u binnenkort de grutto en andere weidevogels zelf gaan bekijken.

Tekst: Nadja Jansma, Vogelbescherming Nederland
Foto's: Johan Bos, www.tiu.nl