eenmalig gebruik
juveniele knoflookpadden (Pelobates fuscus) die afgelopen donderdag (9 juni) door PKN i.s.m. Staatsbosbeheer in Nationaalpark de Meinweg zijn uitgezet

Reddingsplan knoflookpad; duizenden paddenlarven uitgezet

11-JUN-2011 - Het gaat zeer slecht met de knoflookpad in Nederland. Zonder ingrijpen dreigt de soort binnen vijf jaar uit te sterven in delen van Nederland. Daarom hebben enkele organisaties de handen ineen geslagen om de soort te redden. In dat kader zijn deze week de eerste gekweekte knoflookpadden uitgezet in Overijssel en Limburg. Door grote aantallen paddenlarven vrij te laten wordt de nog aanwezige populatie van de knoflookpad vooruit geholpen.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Het gaat zeer slecht met de knoflookpad in Nederland. Zonder ingrijpen dreigt de soort binnen vijf jaar uit te sterven in delen van Nederland. Daarom hebben enkele organisaties de handen ineen geslagen om de soort te redden. In dat kader zijn deze week de eerste gekweekte knoflookpadden uitgezet in Overijssel en Limburg. Door grote aantallen paddenlarven vrij te laten wordt de nog aanwezige populatie van de knoflookpad vooruit geholpen.

Als er nú niets gebeurt, is het bijna zeker dat dit bijzondere amfibie binnen vijf jaar uit Overijssel, Noord-Brabant en Limburg zal verdwijnen. Het is dan slechts een kwestie van tijd en de soort zal ook in Drenthe en Gelderland uitsterven. Voor het eerst sinds mensenheugenis zal dan een amfibie uit Nederland verdwijnen. Om dit te voorkomen hebben Stichting RAVON, Natuurbalans-Limes Divergens BV, Alterra Wageningen UR en Landschap Overijssel de 'Projectgroep Knoflookpad Nederland' opgericht en een reddingsplan opgesteld.

Juveniele knoflookpadden die afgelopen donderdag (9 juni) door PKN en Staatsbosbeheer in Nationaalpark de Meinweg zijn uitgezet (foto: Fabrice Ottburg)

Al aan het eind van de jaren negentig werd geconstateerd dat het verspreidingsgebied van de knoflookpad in Nederland kleiner werd. Reden voor het toenmalige ministerie van LNV om een soortbeschermingsplan voor deze soort te maken. Ondanks het feit dat de laatste tien jaar veel tijd en geld in habitatverbeterende maatregelen voor de knoflookpad is gestoken, dreigt de soort in Nederland uit te sterven. Genetici bevestigen dat dit een duidelijke aanwijzing is dat genetische verarming (inteelt) de oorzaak is dat de huidige populaties ondanks alle genomen maatregelen niet kunnen overleven. Isolatie van populaties door habitatfragmentatie speelt daarbij een belangrijke rol.

Om de knoflookpad voor ons land te behouden is door de Projectgroep Knoflookpad Nederland een bijplaatsings- en/of (her)introductieprogramma gestart. Hiermee wordt voorkomen dat de investeringen van de afgelopen tien jaar voor niets zijn geweest. De provincies Overijssel en Noord-Brabant, Staatsbosbeheer, Nationaal Park de Meinweg in Limburg en Natuurmonumenten in Gelderland onderkenden de ernst van de situatie en dragen ondanks alle bezuinigingen bij om op landelijke schaal een start te kunnen maken met dit project. De paddenlarven worden alleen teruggeplaatst op plekken waar de eitjes vandaan komen. Kleine populaties wordt daarmee met eigen genetisch materiaal een flinke steun in de rug gegeven. Genetisch onderzoek moet uitwijzen of verschillende populaties kunnen worden gemengd om zo de genetische diversiteit te vergroten.

Juveniele knoflookpad die afgelopen donderdag (9 juni) door PKN en Staatsbosbeheer in Nationaalpark de Meinweg is uitgezet (foto: Fabrice Ottburg)

Bovenstaande acties houden niet in dat de soort nu gered is. De financiering van het reddingsplan is nog een probleem. De partners van de PKN hebben op vrijwillige basis veel tijd en energie in het plan geïnvesteerd en delen van het onderzoek voorgefinancierd. Voor het vervolg van dit project zijn er meer financiële middelen nodig om de knoflookpad voor Nederland te behouden.

Tekst: Projectgroep Knoflookpad Nederland (PKN)
PKN is een initiatief van Stichting RAVON, Natuurbalans-Limes Divergens, Landschap Overijssel en Alterra Wageningen UR
Foto's: Fabrice Ottburg, Alterra Wageningen UR