Jonge wilde kat VOOR EENMALIG GEBRUIK

Soortbeschermingsplannen provincie Limburg online

ARK Rewilding Nederland
21-FEB-2016 - ARK Natuurontwikkeling werkt in Limburg aan de ontwikkeling van nieuwe natuur en het verbinden van losse natuurgebieden. Verschillende soorten die de biodiversiteit in de provincie versterken krijgen daarbij speciale aandacht. Voor 10 soorten is een soortbeschermingsplan met aanbevelingen geschreven.

Soortbeschermingsplan oehoeIn het Drielandenpark en in het GrensPark Kempen~Broek werkt ARK Natuurontwikkeling sinds 2011 aan gebiedsontwikkeling in het kader van het provinciaal meerjarenprogramma plattelandsontwikkeling van de provincie Limburg (PMJP). Onderdeel hiervan zijn tien soortbeschermingsprojecten. In de rapporten presenteert ARK met trots de resultaten die we samen met vele, onmisbare partners hebben gerealiseerd. De soorten zijn het boegbeeld voor landschappelijke ontwikkelingen in het Kempen~Broek en in het Drielandenpark, die mede door ARK zijn ingezet. ARK hoopt dat de plannen er toe zullen bijdragen dat andere organisaties de handschoen oppakken en met de aanbevelingen aan de slag gaan.

De eindrapportages van tien soortbeschermingsplannen staan nu online; over wilde kat, wolf, kraanvogel, oehoe, aaseters, knoflookpad, geelbuikvuurpad, oeros, wespendief en hazelmuis.

Tekst: Ellen Luijks, ARK Natuurontwikkeling
Foto's: Karsten Reiniers, ARK Natuurontwikkeling (leadfoto: jonge wilde kat); ARK Natuurontwikkeling