Korhoen

Zweedse korhoenders naar Sallandse Heuvelrug

27-APR-2012 - De laatste wilde korhoenders in Nederland balanceren op de rand van uitsterven. Om dat te voorkomen, worden in Zweden 5 korhoenders gevangen die op de Sallandse Heuvelrug worden bijgeplaatst.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

De laatste wilde korhoenders in Nederland balanceren op de rand van uitsterven. Om dat te voorkomen, worden in Zweden 5 korhoenders gevangen die op de Sallandse Heuvelrug worden bijgeplaatst.

Korhoen (foto: Joerg Mager)Het korhoen is een ambassadeur voor een gezond ecosysteem. Zijn aanwezigheid is een signaal dat een ecosysteem nog redelijk intact is en herstelmogelijkheden een kans maken. Zo’n leefomgeving van hei, hoogveen en weide is op de Sallandse Heuvelrug nog aanwezig. Het is de enige plek in Nederland waar nog wilde korhoenders leven.

Reddingsactie
Het huidige aantal is echter te klein voor een duurzaam voortbestaan van het korhoen in Nederland. Een nieuw onderzoeksrapport van Alterra toont aan dat de populatie op de Sallandse Heuvelrug wellicht nog te redden is door het bijplaatsen van wilde soortgenoten. Momenteel is een Nederlandse delegatie in Zweden om vijf korhoenders te vangen. De vogels zullen op heel korte termijn op de Sallandse Heuvelrug worden bijgeplaatst.

Laatste kans
Het bijplaatsen is het laatste mogelijke redmiddel voor deze eigenzinnige vogels die eeuwenlang een algemeen voorkwamen in ons land. Eerder is al veel onderzoek gedaan en zijn er tevergeefs maatregelen uitgevoerd om het korhoen te redden. De provincie Overijssel heeft in samenwerking met Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten daarom besloten om bijplaatsen van buitenlandse vogels als uiterste middel in te zetten. Gelijktijdig vindt onderzoek plaats naar de leefomgeving en oorzaak van de hoge sterfte onder de korhoenders. Over twee jaar wordt de balans opgemaakt. Als de populatie ook door bijplaatsen niet te redden valt, dan is het einde verhaal voor het wilde korhoen in Nederland.

Korhoenders in het gras (foto: Jan van der Straaten)
Icoon
Sinds enkele tientallen jaren zijn korhoenders door afname van het heide-areaal en veranderend agrarisch gebruik overal in Nederland verdwenen, behalve op de Sallandse Heuvelrug. Het korhoen met zijn imponerende baltsgedrag is een icoon van het heide- en hoogveengebied met aanliggende extensieve landbouwgronden. Van de maatregelen die eerder in het natuurgebied zijn genomen, hebben veel soorten geprofiteerd. Bijvoorbeeld de roodborsttapuit, nachtzwaluw en veldleeuwerik. Maar het korhoen nog niet.

Hoopgevend
De korhoenders die worden bijgeplaatst, worden gevangen op plekken waar toenemende populaties zijn en waar er zelfs nog op korhoenders wordt gejaagd. Ze worden na vangst zo snel mogelijk naar Nederland getransporteerd en binnen 30 uur weer losgelaten. Daarbij wordt nauw samengewerkt met natuurbeschermers en wetenschappers uit Duitsland. Zij hebben al ervaring met het bijplaatsen van wilde korhoenders. De kans op overleving is niet op voorhand in te schatten, maar de eerste ervaringen met bijplaatsen in Duitsland zijn hoopgevend.

Bron: Natuurmonumenten
Foto's: Joerg Mager, Saxifraga; Jan van der Straaten, Saxifraga