Korhoen

Zweeds korhoen losgelaten op Sallandse Heuvelrug

Vogelbescherming Nederland
4-MEI-2012 - Vogelbescherming Nederland heeft in samenwerking met de Provincie Overijssel, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer vijf Zweedse korhoenders losgelaten op de Sallandse Heuvelrug. De vier hanen en één hen zijn gevangen in het noorden van Zweden en gelijk naar Nederland vervoerd om ze zo min mogelijk te verstoren.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland [land] op [publicatiedatum]

Vogelbescherming Nederland heeft in samenwerking met de Provincie Overijssel, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer vijf Zweedse korhoenders losgelaten op de Sallandse Heuvelrug. De vier hanen en één hen zijn gevangen in het noorden van Zweden en gelijk naar Nederland vervoerd om ze zo min mogelijk te verstoren.

In een eerder natuurbericht werden deze plannen al aangekondigd, nu een verslag van de uitvoering. Het vangen van de Zweedse korhoenders bleek geen gemakkelijke opgave. Allereerst moesten de onderzoekers van de natuurorganisaties in het holst van de nacht vertrekken om op tijd in het gebied aanwezig te zijn. Soms zakten de mannen tot de knieën in het drassige hoogveen. Een poging met een mistnet bleek weinig succesvol. Het Zweedse korhaantje bleek te groot en te zwaar en kon zich weer makkelijk loswurmen.

Vrijlating Zweeds korhoen op de Sallandse Heuvelrug (foto: Roel Hoeve)

De methode met een valkooi was veel succesvoller. Via een geleidend gaas liepen de korhoenders in alle rust een soort van fuik in. Aan het eind maakten ze contact met de kooi en die klapte dan vervolgens dicht. De korhoenders bleven vervolgens rustig in het hokje zitten. Binnen een dag zijn de gevangen korhoenders vervolgens naar Nederland gebracht en losgelaten op de Sallandse Heuvelrug in Overijssel. Een impressie van de vrijlating vindt u in onderstaand filmpje.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Twee vogels zijn gezenderd. Een haan en een hen. Vooral de hen zou ons nieuwe informatie kunnen verschaffen over de cruciale vraag waarom het zo slecht gaat met het korhoen. En meer specifiek, waarom de kuikens van het korhoen sterven. We houden nu rekening met twee secanario’s: inteelt of voedselgebrek. Stel dat het Zweedse korhen kuikens krijgt die wel opgroeien tot volwassen exemplaren, dan lijkt inteelt de belangrijkste oorzaak te zijn. Stel dat deze jongen, net als de Nederlandse kuikens, niet ouder dan twee weken worden, dan lijkt voedselgebrek de doodsoorzaak te zijn.

Het loslaten van de Zweedse korhoenders is vooralsnog een proef. Dit wordt gekoppeld aan uitgebreid onderzoek naar onder andere de leefomgeving. Volgend jaar is het de bedoeling om nog circa 20 Zweedse korhoenders op te halen. Na twee jaar vindt er een evaluatie plaats om te zien of deze ultieme poging om het korhoen voor Nederland te behouden succesvol is of niet.

Tekst: Christiaan Kooistra, Vogelbescherming Nederland
Foto: Roel Hoeve
Film: Vogelbescherming Nederland