Pilot kuddewaakhonden tegen roofdieren

ARK Rewilding Nederland, Wolven in Nederland
17-SEP-2018 - De wolf keert terug naar Nederland. Schapen in ons land zijn vaak onvoldoende beschermd tegen de wolf en andere roofdieren. Met een proefproject wordt de inzet van kuddewaakhonden onderzocht.

De wolf keert terug naar Nederland. Schapen in ons land zijn vaak onvoldoende beschermd tegen de wolf en andere roofdieren. De gebruikelijke rasters houden de schapen weliswaar binnen, maar roofdieren blijven er niet buiten. ARK Natuurontwikkeling en Van Bommel Faunawerk startten in opdracht van BIJ12 in januari 2018 een pilot op het Wierdense Veld en de Sallandse Heuvelrug in samenwerking met Landschap Overijssel en Staatsbosbeheer. Onderzocht wordt hoe het beste kan worden omgegaan met speciale kuddewaakhonden die daar schapen beschermen.   

De wolf is na circa 150 jaar afwezigheid weer terug in Nederland. Schapenhouders doen er daarom goed aan om preventieve maatregelen te treffen. Zo kan worden voorkomen dat wolven vooral schapen gaan bejagen en daaraan wennen. Bestaande rasters en hekwerken kunnen roofdieren weren door schrikdraad aan te brengen. De inzet van kuddewaakhonden is ook een preventieve maatregel.  

Kuddewaakhond

Gefokt

Kuddewaakhonden zijn speciaal gefokt om vee te beschermen en zijn gewend aan het buitenleven. De omgang met deze dieren vergt echter wel kennis en ervaring. In landen waar de wolf nooit afwezig is geweest, is deze kennis altijd op peil gehouden en worden kuddewaakhonden ingezet ter bescherming tegen roofdieren.  

Pilot

In opdracht van BIJ12 zijn ARK Natuurontwikkeling en Van Bommel Faunawerk een pilot gestart met schapenhouder André Kühn om ervaring op te doen met de inzet van kuddewaakhonden in Nederland. Zijn schapen grazen op natuurgebieden van Landschap Overijssel en Staatsbosbeheer. De kuddebewakers die Kühn inzet, beschermen schapen tegen alle indringers inclusief vossen en honden. En ook mensen als die in hun ogen te dichtbij komen. Alle ervaringen met de honden worden tijdens de pilot vastgelegd en gebruikt voor communicatie en verbetering van de inzet van deze werkhonden.  

Wanneer u natuurgebieden en schaapskooien met kuddewaakhonden bezoekt, dan is het belangrijk om:  

  • Altijd rustig buiten het raster te blijven
  • Afstand te houden en de honden niet te voeren of te aaien
  • Eigen hond(en) niet los te laten, maar aan de lijn te houden 

Door afstand te houden en het dier niet uit te lokken, zal er niets gebeuren en kan de kuddewaakhond zijn werk doen.

Zelf de schapen en de kuddewaakhonden een keer zien? Dat kan bij schaapskooi het Wierdense Veld van Landschap Overijssel en schaapskooi Twilhaar op de Sallandse Heuvelrug van Staatsbosbeheer. 

Meer informatie

  • Over bescherming van vee tegen wolven op de website van BIJ12.

Tekst: Fran van Bommel, van Bommel FAUNAWERK; Melanie Pekel, ARK Natuurontwikkeling
Foto's: ARK Natuurontwikkeling