Grote groene kikkerlarven

Monsterlijk grote groene kikkerlarven

Stichting RAVON
18-JUL-2012 - “Zulke grote kikkerlarven heb ik nog nooit gezien”, is een veel gehoorde uitspraak op dit moment. Het gaat hierbij om de larven van groene kikkers die nu in veel sloten, vijvers, vennen en poelen te zien zijn. De grote groene kikker larven zijn nog van vorig jaar en hebben als larve overwinterd. De meldingen komen uit het hele land. Soms worden de larven door hun grootte abusievelijk aangezien voor larven van brulkikkers.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON [land] op [publicatiedatum]

“Zulke grote kikkerlarven heb ik nog nooit gezien”, is een veel gehoorde uitspraak op dit moment. Het gaat hierbij om de larven van groene kikkers die nu in veel sloten, vijvers, vennen en poelen te zien zijn. De grote groene kikker larven zijn nog van vorig jaar en hebben als larve overwinterd. De meldingen komen uit het hele land. Soms worden de larven door hun grootte abusievelijk aangezien voor larven van brulkikkers.

Grote groene kikkerlarven (foto: Annemarie van Diepenbeek)

De groei en metamorfose (gedaanteverwisseling) van kikkerlarven wordt sterk gestuurd door de temperatuur van het water. Is de temperatuur te laag en kan de metamorfose niet meer in datzelfde jaar worden voltooid, dan overwinteren de larven in het water. Overwintering komt bij groene kikkerlarven (Rana esculenta complex) soms voor. Afgelopen winter is dit ook gebeurd omdat veel groene kikkers in 2011 pas laat kikkerdril hebben afgezet na de koude zomermaanden. Larven van de groene kikker kunnen, wanneer ze in het water overwinteren, in het tweede jaar makkelijk een lengte bereiken van meer dan 10 centimeter, waarbij in extreme gevallen een maximum van 18 centimeter kan worden gehaald! De grote larven van de groene kikker van vorig jaar zullen komende maand hun metamorfose alsnog voltooien, net als hun iets minder grote soortgenoten van dit jaar.

Grote groene kikkerlarven met ontwikkeling achterpoten (foto: Annemarie van Diepenbeek)De larven van de brulkikker kunnen ook een lengte bereiken tot 15 tot 17,5 centimeter. En veel meldingen van de brulkikker die wij nu ontvangen berusten vaak op determinatiefouten, waarbij de larven van deze exoot verward worden met groene kikkerlarven. Zowel larven als volwassen exemplaren van de groene kikker en de brulkikker vertonen veel overeenkomsten in uiterlijk en zijn voor een leek moeilijk te onderscheiden. Om een goed onderscheid tussen de soorten te maken heeft RAVON een herkenningskaart ontwikkeld die u kunt downloaden op de website van RAVON.

Tekst: Kris Joosten & Annemarie van Diepenbeek, RAVON
Foto’s: Annemarie van Diepenbeek, RAVON