wasbeer

Mooie pelsjes zijn bedreiging voor de natuur

18-APR-2012 - Exoten zijn er in alle maten, vormen en kleuren. Naast de sierplanten die vaak 'ontsnappen' uit tuinen, zijn er ook veel dieren die op een of andere manier ongewild in de vrije natuur terechtkomen. Daartussen zitten ook enkele roofdieren die in gevangenschap gehouden worden als huisdier of gekweekt worden door de pelsindustrie. Wanneer ze ontsnappen, vormen ze een potentiële bedreiging voor de inheemse natuur. Zo ook de Wasbeer die recent waargenomen werd in Voeren.

Bericht uitgegeven door Natuurpunt Studie [land] op [publicatiedatum]

Exoten zijn er in alle maten, vormen en kleuren. Naast de sierplanten die vaak 'ontsnappen' uit tuinen, zijn er ook veel dieren die op een of andere manier ongewild in de vrije natuur terechtkomen. Daartussen zitten ook enkele roofdieren die in gevangenschap worden gehouden als huisdier of gekweekt voor de pelsindustrie. Wanneer ze ontsnappen, vormen ze een potentiële bedreiging voor de inheemse natuur. Zo ook de Wasbeer die recent waargenomen werd in Voeren.

Op de website www.waarnemingen.be kunnen zowel inheemse als uitheemse planten- en diersoorten worden gemeld. Recent werd daar op vraag van ANB en INBO nu ook een waarschuwingssysteem aan gekoppeld, waarop beheerders van natuurgebieden en waterlopen zich kunnen inschrijven om een melding te ontvangen als in hun gebied een soort van de lijst van probleemsoorten wordt ingevoerd. Bij deze zogenaamde 'invasieve exoten' bevinden zich onder andere Amerikaanse nerts, Wasbeerhond en Wasbeer. Soorten die stuk voor stuk zware schade kunnen berokkenen aan onze inheemse fauna.

Wasbeer (foto: Noël Cabbeke)

De eerste meldingen van Wasberen (Procyon lotor) in Vlaanderen dateren van de jaren ’80 uit Noord-Limburg. Intussen zijn waarnemingen van dit roofdier gekend uit alle Vlaamse provincies. Het gaat hier voornamelijk over uit gevangenschap ontsnapte dieren. Op 30 maart werd in Voeren een Wasbeer gefilmd met een cameraval. Dit dier is mogelijk afkomstig uit Wallonië, waar de Wasberen er al in geslaagd zijn zich te vestigen en vrijlevende populaties op te bouwen.

Wasberen zijn zeer herkenbare roofdieren, met een typisch zwart-wit masker en een zwart gebandeerde staart. Ze kunnen goed klimmen en houden zich voornamelijk op in bosachtige en waterrijke gebieden. Hier voeden ze zich zowel met vruchten en granen als met allerlei kleine vogels, zoogdieren, amfibieën en ongewervelden. Wasberen hebben hierdoor een negatieve impact op onze inheemse fauna, maar kunnen ook economische schade veroorzaken, bv. aan voedselvoorraden in gebouwen.

Ook van de Amerikaanse nerts (Mustela vison) is geweten dat hij een zware impact kan hebben op de inheemse fauna, zeker in waterrijke gebieden. In Engeland staat een aan water gebonden Woelratsoort op uitsterven, mede door toedoen van dit pelsdier. Amerikaanse nertsen werden tussen 1925 en 1950 in veel Europese landen ingevoerd door pelsdierkwekerijen. Na ontsnappingen en opzettelijke vrijlatingen ontstonden her en der vrijlevende populaties. Ook in Vlaanderen werden deze dieren al gemeld, zowel als bijvangst bij de rattenbestrijding als levende exemplaren. Hier gaat het waarschijnlijk om ontsnapte dieren die nog geen levensvatbare populaties konden vormen, vermoedelijk wegens de hoge vervuilingsgraad van onze beken en rivieren.

Indien je een van deze dieren tegenkomt, kan je dit altijd hier melden, bij voorkeur mét foto. Je vindt er tevens ook de herkenningsfiches van de verschillende exoten terug.

Meer lezen? 

Tekst: Griet Nijs & Goedele Verbeylen, Natuurpunt Studie
Foto: Noël Cabbeke