Denne-eekhoorntjesbrood

Uitgestorven Denne-eekhoorntjesbrood teruggevonden in Schoorl

Nederlandse Mycologische Vereniging
5-OKT-2010 - Recent is bij Schoorl het sinds 1971 uitgestorven Denne-eekhoorntjesbrood gevonden. Door mycologen is jaren vergeefs naar deze paddenstoel gezocht op de stuifzanden in het binnenland, waar ze ook het laatst gezien is.

Bericht uitgegeven door de Nederlandse Mycologische Vereniging [publicatiedatum] 

Recent is bij Schoorl het sinds 1971 uitgestorven Denne-eekhoorntjesbrood  gevonden. Door mycologen is jaren vergeefs naar deze paddenstoel gezocht op de stuifzanden in het binnenland, waar ze ook het laatst gezien is.

Denne-eekhoorntjesbrood (foto: Martijn Oud)

Op zaterdag 25 september werd er in een dennenbos bij Schoorl door deelnemers van een paddestoelenexcursie een eigenaardige boleet aangetroffen. In eerste instantie werd gedacht aan een Gewoon eekhoorntjesbrood, maar de hoed had een eigenaardige kleur en was aderig en bobbelig. Ter vergelijking: het Gewoon eekhoorntjesbrood(Boletus edulis) heeft een gladde en leer- tot hazelnootbruine hoed met een wit randje.
Na microscopisch onderzoek en in overleg met het Nationaal Herbarium bleek het te gaan om het sinds 1971 uitgestorven Denne-eekhoorntjesbrood (Boletus pinophilus).

Gewoon eekhoorntjesbrood (foto: Martijn Oud)

De hoop dat deze boleet ooit nog in Nederland gevonden zou worden werd voor onmogelijk gehouden, omdat hij vroeger karakteristiek was voor dennenbossen op zeer schraal stuifzand. Dennenbossen op zeer schraal stuifzand vormen een in ons land vrijwel verdwenen milieutype waar vroeger diverse nu uitgestorven of zeer zeldzame paddenstoelen een plekje vonden. Zo werden op de vindplaats van het Denne-eekhoorntjesbrood ook Witbruine ridderzwammen (Tricholoma albobrunneum) aangetroffen, die een zelfde voorliefde hebben voor zeer voedselarme plaatsen.

Door mycologen is jaren vergeefs naar deze paddenstoel gezocht op de stuifzanden in het binnenland waar ze ook het laatst gezien is. Toch is het niet vreemd dat deze paddenstoel nu aan de kust gevonden is, omdat de milieuomstandigheden bij Schoorl goed overeenkomen met de eerder bekende groeiplaatsen in het binnenland.

Tekst en foto's: Martijn Oud, Nederlandse Mycologische Vereniging