5 jaar Natuurberichten De Vlinderstichting, win vlinderexcursie

De Vlinderstichting
24-JUN-2013 - Vanaf het begin van Natuurbericht, nu vijf jaar geleden, heeft De Vlinderstichting berichten gemaakt. In totaal zijn er precies 700 berichten verschenen. Daarvan gingen er 595 over vlinders, 95 over libellen en waren er ook nog 12 berichten over natuur in het algemeen of over beleid.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

Vanaf het begin van Natuurbericht, nu vijf jaar geleden, heeft De Vlinderstichting berichten gemaakt. In totaal zijn er precies 700 berichten verschenen. Daarvan gingen er 595 over vlinders, 95 over libellen en waren er ook nog 12 berichten over natuur in het algemeen of over beleid.

Het meest gelezen bericht ging over de terugkeer van het kaasjeskruiddikkopje (foto: Kars Veling)Van die bijna 600 vlinderberichten waren er overigens 36 over de eikenprocessierups en die zijn door De Natuurkalender gepubliceerd. De vlinderberichten gingen zowel over dagvlinders als over nachtvlinders. Met name de laatste jaren worden de nachtvlinders populairder en komen ze meer aan bod.

Als we de toptien van de meest gelezen berichten bekijken zien we dat daar 3 over dagvlinders gaan, 5 over nachtvlinders, een over libellen en nog een waar rupsen centraal staan. Het meest gelezen bericht ging over de terugkeer van het kaasjeskruiddikopje in het voorjaar van 2009. Deze vlinder was al 46 jaar niet meer in Nederland gezien en de terugkeer was dan ook spectaculair. Dat het hier niet om incidentele zwervers ging is inmiddels duidelijk geworden, want het kaasjeskruiddikkopje is nu jaarlijks aangetroffen. Ook het afzetten van eitjes wordt gezien en regelmatig komen er meldingen binnen van rupsen.

Kolibrievlinder tweemaal in de toptien (foto: Kars Veling)De kolibrievlinder komt tweemaal in de toptien voor en dat geeft wel aan hoezeer deze vlinder tot de verbeelding spreekt. Het is dan ook een bijzondere verschijning. Snel met de vleugels slaand staat de vlinder stil voor bloemen en drinkt eruit met de lange roltong. Hij gaat uren door met dit foerageren, maar omdat hij daarbij constant vliegt verbruikt hij ook veel. Blijkbaar kan het uit, want de kolibrievlinder is geen zeldzame soort en wordt sinds de warme zomer van 2003 heel regelmatig gezien, vooral in tuinen. Een andere fenomeen dat tweemaal in de toptien voorkomt is het inpakken van bomen en struiken. Ieder jaar gebeurt het wel dat spinselmotten hele bomen of struiken kaalvreten en het karkas inpakken met een prachtig wit spinsel. Dit levert prachtige beelden op, maar het verontrust de mensen ook. Gemeenten krijgen dan vaak veel vragen of er niet moet worden bestreden omdat ‘al ‘ het groen wordt opgegeten. Dat valt wel mee, want een paar weken later zijn ze weer gewoon groen en volop in het blad.

Oranjetipje (foto: Kars Veling)Andere toptienberichten gingen over de grote vos die als zwerver ons land binnen kwam, over de toename van de vuurlibel, over ligusterpijlstaarten die als pop onder de grond overwinteren en dan als vlinder uit die grond kruipen en over het oranjetipje. Er is vaker aandacht voor deze opvallende voorjaarsvlinder, maar dit bericht ging over mogelijke problemen die optreden door klimaatverandering. De hele zachte winter 2007/2008 zorgde ervoor dat de pinksterbloemen extreem vroeg bloeiden. De oranjetipjes bleven wat achter en het was de vraag of de zaden van de waardplant pinksterbloem, die de rupsen nodig hebben om te overleven, nog wel goed zouden zijn als de rupsen uit de eitjes kwamen. Uiteindelijk bleek dat geen probleem te zijn en het oranjetipje is een van de vlindersoorten die de laatste jaren vooruit gaan.

De Vlinderstichting is buitengewoon blij dat natuurberichten door zoveel mensen worden gelezen. Dat betekent dat we meer draagvlak krijgen voor de bescherming van vlinders en libellen en dat we daarmee kunnen zorgen voor een betere bescherming.

Win een vlinderexcursie onder leiding van Kars Veling
In het kader van de jubileumactie verloot De Vlinderstichting de volgende prijzen:

  • Eerste prijs: een excursie naar een gebied naar keuze voor maximaal 4 personen onder begeleiding van Kars Veling en/of andere experts van De Vlinderstichting. U kunt zelf kiezen uit een dagvlinderexcursie of een boeiende nachtvlinderavond met licht en stroop.
  • Daarnaast worden er boekjes verloot: twee maal ‘Vlinders in de tuin’ ter waarde van 11,50 euro en twee maal ‘Nachtvlinders belicht‘ ter waarde van 12,50 euro.

Als u voor vrijdag 12 juli tenminste 20 euro overmaakt, dingt u mee naar deze prijzen. Kijk hier voor meer informatie over de Jubileumactie en hier hoe u kunt doneren. Wint u niet, dan doet u bij de volgende trekking automatisch mee voor de volgende prijs. Doneert u nog eens 20 euro of een veelvoud hiervan, dan wordt de kans op een prijs vergroot.

Tekst en foto's: Kars Veling, De Vlinderstichting