Botaurus stellaris. Roerdomp

Roerdomp nu goed te spotten bij Vechtplassen

3-MRT-2013 - Het is nu dé tijd om de roerdomp te spotten. Door de winterse omstandigheden en goed natuurbeheer van Natuurmonumenten laat deze schuwe en zeldzame vogel zich geregeld zien in de natuurgebieden rond Hilversum, Loosdrecht en Ankeveen.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Het is nu dé tijd om de roerdomp te spotten. Door de winterse omstandigheden en goed natuurbeheer van Natuurmonumenten laat deze schuwe en zeldzame vogel zich geregeld zien in de natuurgebieden rond Hilversum, Loosdrecht en Ankeveen.

De afgelopen dagen is deze zeldzame vogel op verschillende plekken in de Vechtplassen gezien door boswachter Jurjen Annen. Een goed moment voor iedereen om de roerdomp in het echt te zien. Tip: volg de wandelroutes bij Ankeveen en Kortenhoef.

Roerdomp (foto: Luc Hoogenstein)

Zelf roerdompen spotten
De roerdomp is een vrij grote, reigerachtige vogel. Toch is hij lastig te spotten vanwege zijn perfecte schutkleur, een licht- en donkerbruin tijgermotief. Hij verbergt zich graag tussen de rietstengels. Vanwege de winterse omstandigheden verlaat deze vogel nu wat vaker zijn schuilplaats op zoek naar eten.

De roerdomp is met een beetje geluk en goed opletten tijdens een wandeling te zien in de Spiegelplas, de Wijde Blik, het Horstermeer en ook bij de petgaten in Tienhoven. Naast de roerdomp zijn er natuurlijk ook veel andere vogels te zien. Neem in ieder geval een verrekijker mee!

Steeds minder roerdompen
De afgelopen decennia gaat het aantal roerdompen achteruit. Van de duizenden roerdompen aan het begin twintigste eeuw zijn er nu nog maar ongeveer 200 broedparen in Nederland. In de Vechtplassen zijn nog vijf broedparen geteld. De achteruitgang heeft alles te maken met het verdwijnen van hun leefgebied door verdroging van de natuur. Uitgestrekte rietlanden zijn zeldzaam geworden.

Behoud rietland
Natuurmonumenten doet veel om het leefgebied van de roerdomp te behouden of te verbeteren. In de Vechtplassen behouden we daarom open water, maaien we riet en laten we ruigte staan. Hier leven namelijk muizen die weer voedsel zijn voor de roerdompen wanneer het water bevroren is en er moeilijk aan vis te komen is. Boompjes in het rietland worden in sommige gevallen ook verwijderd. De roerdomp is namelijk een echte moerasvogel, houdt niet van teveel bomen en verschuilt zich graag in het riet.

Bron: Natuurmonumenten
Foto: Luc Hoogenstein, Saxifraga