Vinken op trek

Trekvogels eindelijk massaal op de wieken

Sovon Vogelonderzoek Nederland
12-APR-2013 - In de afgelopen dagen trokken verschillende vogelsoorten in opvallend grote aantallen door Nederland. Overwinterende kokmeeuwen en kolganzen kozen de afgelopen dagen uit om naar het noorden te trekken. Op dinsdag trokken er meer dan 70.000 vinken over telpost Breskens en arriveerden er vele tjiftjaffen. Na een flinke vertraging, veroorzaakt door wekenlange harde tegenwind, zijn trekvogels bezig met een forse inhaalslag.

Bericht uitgegeven door Sovon Vogelonderzoek Nederland op [publicatiedatum]

In de afgelopen dagen trokken verschillende vogelsoorten in opvallend grote aantallen door Nederland. Overwinterende kokmeeuwen en kolganzen kozen de afgelopen dagen uit om naar het noorden te trekken. Op dinsdag trokken er meer dan 70.000 vinken over telpost Breskens en arriveerden er vele tjiftjaffen. Na een flinke vertraging, veroorzaakt door wekenlange harde tegenwind, zijn trekvogels bezig met een forse inhaalslag.

Vinken op trek (foto: Ran Schols)Door de weersverandering op zaterdag 6 april ontstond een gunstigere situatie voor diverse trekvogelsoorten. De eerste soort die overduidelijk reageerde was de kokmeeuw, waarvan er die dag meer dan 100.000 trokken, voornamelijk langs de kust, maar in het binnenland trok het verschijnsel eveneens de aandacht. Op zondag kwam de langverwachte exodus van de kolgans op gang: bijna 100.000 exemplaren trokken via oostelijk Nederland richting de broedgebieden. Hun terugtrek was uitgesteld door de combinatie van lage temperaturen en de aanhoudende sterke oostenwind in maart. Op zondag nam de wind sterk af, waarop veel ganzen meteen reageerden.

Dolle dinsdag
Voor tellers op Breskens gaat dinsdag 9 april de boeken in als een nogal dolle dinsdag. Het lagedrukgebied dat deze dag ons land bereikte en een regenfront vormde, zorgde voor goed zichtbare trek van vinken. Met de Westerschelde voor zich en laaghangende bewolking vlogen ze gedurende de regen laag en was het mogelijk om er ruim 70.000 te tellen. Een nieuw recordaantal voor het voorjaar. Op deze dag werd nog een ander record gevestigd: het miegelde van de arriverende tjiftjaffen. Meer dan 500 exemplaren passeerden dezelfde telpost. In het binnenland werden diverse waarnemingen gedaan van vogels die kwamen aanvliegen en meteen even begonnen te zingen. De tjiftjaf is misschien wel het beste voorbeeld van de vertraagde lente; normaal gesproken zijn ze eind maart volop zingend aanwezig, dit jaar twee weken later.

Vertraagde aankomst
Hoewel veel zangvogels vertraging hebben opgelopen, is de verwachting dat de inhaalslag komend weekend een fors vervolg krijgt. De laatste dagen is het weer opgeknapt in Zuid-Europa, waar het in de laatste weken enorm regende. In maart werd een nieuw neerslagrecord in Spanje gevestigd. De gemiddelde neerslaghoeveelheid werd verdriedubbeld. Een blokkade van jewelste voor trekvogels! Zonder twijfel zijn soorten als boerenzwaluw, fitis, zwartkop en gekraagde roodstaart opgehouden door deze beroerde trekomstandigheden. Nu de weerkaarten voor zowel Zuid- als Noordwest-Europa er voor de komende dagen gunstig uitzien, is het opletten geblazen voor vogelaars. Veel trektellers zien dan ook uit naar een spannende weekwisseling.

Tekst: Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto: Ran Schols