Tjiftjaf in meidoorn

De tjiftjaf zingt weer; volg de aankomst van zomervogels live

Sovon Vogelonderzoek Nederland
13-MRT-2022 - Heb je hem al gehoord? De tjiftjaf zingt weer. De laatste dagen schiet het aantal meldingen van deze bekende zomergast weer omhoog. Ook dit jaar kun je de fenologie van zomervogels weer live volgen: met LiveAtlas, waarin complete vogellijstjes laten zien wanneer zomervogels arriveren.

Sinds enkele dagen is het bekende ‘tjif-tjaf’ weer op heel veel plekken in Nederland te horen. De tjiftjaf is voor veel natuurliefhebbers één van de bekendste lentebodes. Met bijna een half miljoen paren is deze kleine loofzanger de op zes na talrijkste broedvogel in ons land. Her en der overwinteren hier ook wel wat tjiftjaffen, maar bijna allemaal zijn ze ’s winters naar Zuid-Europa uitgeweken. Die vogels keren nu massaal terug en beginnen te zingen. 

Fenologie

De binnenkomst van zomervogels is mooi te volgen via de tellingen van LiveAtlas. Elke dag komen er meer dan zestig complete vogellijstjes verspreid uit het land binnen via dit project. Doordat het volledige lijsten zijn, kunnen we de binnenkomst en het seizoenspatroon (fenologie) van alle vogels hiermee live volgen. De deelnemende vogelaars melden niet alleen het eerste zingende exemplaar, maar daarna ook alle waarnemingen op hun lijstjes.

 Trefkansfiguur van de tjiftjaf in 2022 ten opzichte van 2019-2021. In de grafiek zie je de meldingsfrequentie van de complete lijsten waarop de soort is waargenomen

Zo blijkt dat tjiftjaffen nu zo’n drie dagen later worden gemeld dan gemiddeld over de afgelopen drie jaar. Waarschijnlijk zijn ze dus ietsje later aangekomen. De meeste tjiftjaffen worden opgemerkt door hun zang. Maar wie hun subtiele ‘wieet’-roepje ook kent, pikt ze op die manier ook weleens op.

Ook andere zangers

Ook andere zangvogels zijn met het zonnige en rustige weer flink actief. Op heideterreinen maken boomleeuweriken weer volop baltsvluchtjes. Grote lijsters beleven momenteel hun zangpiek, net als boomklevers en vinken. Ook mezen zingen volop. In meer open gebieden zijn veldleeuweriken, graspiepers en geelgorzen alweer fanatiek aan het zingen. De komende week worden volgens LiveAtlas de eerste blauwborsten en oeverzwaluwen weer verwacht. Neem eens een kijkje op de pagina’s van deze soorten, of probeer zelf eens een lijstje bij te houden!

Boomleeuweriken zingen nu volop. In april zijn ze al een stuk stiller

Tekst: Albert de Jong, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto's: Harvey van Diek (leadfoto: tjiftjaf in meidoorn); Ján Svetlík
Grafiek: Sovon