Kievit met jong, voor eenmalig gebruik

Nieuw beheer biedt hoop voor bedreigde kievit

28-NOV-2012 - Net iets anders boeren kan verschil maken voor de kievit. Dat blijkt uit een kleinschalig onderzoek van het Coördinatiepunt Landschapsbeheer bij het Brabants Landschap. Of de nieuwe maatregelen op grote schaal werken, is nog niet bekend, maar de uitkomst biedt hoop. Nu nog daalt het aantal kieviten in Nederland met maar liefst vijf procent per jaar.

Bericht uitgegeven door het Brabants Landschap [land] op [publicatiedatum]

Net iets anders boeren kan verschil maken voor de kievit. Dat blijkt uit een kleinschalig onderzoek van het Coördinatiepunt Landschapsbeheer bij het Brabants Landschap. Of de nieuwe maatregelen op grote schaal werken, is nog niet bekend, maar de uitkomst biedt hoop. Nu nog daalt het aantal kieviten in Nederland met maar liefst vijf procent per jaar.

Klakowiet, klakowiet, kievit, kievit, kievit, schalt over het land. Gevolgd door een indrukwekkende buitelvlucht. Nu nog worden veel Brabantse akkers gekleurd door kieviten, maar hun aantal neemt in rap tempo af. Ten opzichte van 1990 is in Nederland nog maar 60% van het aantal over. In Brabant is de populatie in deze periode zelfs gehalveerd. Het Coördinatiepunt wil daar samen met weidevogelgroepen en agrarische bedrijven verandering in brengen.

Kievit met jong (links); bijna vliegvlugge kievit op perceel met uitgestelde bewerkingen (rechts) (foto’s: Marco Renes)

Nieuw beheer
Om het tij te keren bedachten ze daarom een aantal nieuwe beheermaatregelen, die dit jaar werden uitgetest. Een deel daarvan blijkt verrassend goed te werken. Door op akkers bewerkingen (zoals ploegen, bemesten en inzaaien) uit te stellen, neemt het aantal uitgekomen eieren fors toe. Waar onder bestaand beheer met nestbescherming bijna 70% van de eieren uitkomt, leidt later bewerken tot een uitkomstpercentage van 95%. Voor de overleving van kuikens is vooral een combinatie van uitgesteld bewerken en het braakleggen van smalle stroken land succesvol. Ten opzichte van de referentiesituatie (17%) overleven bij dit nieuwe beheer bijna dubbel zo veel kuikens (30%).

Braakliggende strook langs maisperceel (links); perceel met uitgestelde bewerkingen (rechts) (foto’s: Marco Renes)

Niet te vroeg juichen
Het is de eerste keer dat een dergelijk onderzoek is uitgevoerd en de betrokkenen zijn erg tevreden over de resultaten. Toch wil de organisatie niet te vroeg juichen. Het onderzoek werd uitgevoerd in een beperkt aantal gebieden. De gemiddelden laten hoopgevende resultaten zien, maar om echt zeker te zijn van het effect moet de studie de komende jaren worden herhaald en in meer gebieden worden uitgevoerd.

Tekst: Jochem Sloothaak en Koen Verstegen, Brabants Landschap
Foto's: Marco Renes