Klein Falsterbo: een wolkje Buizerden boven de Eltenberg

Sterke buizerdtrek, maar niet overal

Sovon Vogelonderzoek Nederland
19-OKT-2012 - Maandag 15 oktober passeerden 586 buizerds en 105 sperwers de trektelpost bij de Eltenberg in Montferland (Gld). Nooit eerder werden er bij deze telpost meer sperwers op één dag gezien; het aantal buizerds werd maar twee keer overtroffen. Ook op andere plekken werden veel buizerds geteld: in totaal 2300. De Zuid-Zweedse trektelpost Falsterbo vormt vaak een goede aanwijzing voor wanneer we in Nederland veel trekkende roofvogels kunnen verwachten. Een week eerder maakten flinke aantallen vanaf daar de oversteek naar Denemarken om vervolgens onze kant op te vliegen.

Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland [land] op [publicatiedatum]

Maandag 15 oktober passeerden 586 buizerds en 105 sperwers de trektelpost bij de Eltenberg in Montferland (Gld). Nooit eerder werden er bij deze telpost meer sperwers op één dag gezien; het aantal buizerds werd maar twee keer overtroffen. Ook op andere plekken werden veel buizerds geteld: in totaal 2300. De Zuid-Zweedse trektelpost Falsterbo vormt vaak een goede aanwijzing voor wanneer we in Nederland veel trekkende roofvogels kunnen verwachten. Een week eerder maakten flinke aantallen vanaf daar de oversteek naar Denemarken om vervolgens onze kant op te vliegen.

Half oktober is het altijd spannend: gaat er nog mooie trek komen van buizerd, sperwer, rode wouw en andere roofvogels? Het is de periode waarin grote aantallen roofvogels Zweden verlaten via de uiterste zuidpunt, Falsterbo. Nederlandse vogelaars houden de site met de resultaten van dagelijkse trektellingen aldaar nauwlettend in de gaten. Of de Zweedse roofvogelstroom ook bij ons wordt opgemerkt, is echter altijd afwachten. De weersomstandigheden bij ons en in Noord-Duitsland en Denemarken kunnen gunstig zijn of roet in het eten gooien.

Klein Falsterbo: een wolkje buizerds boven de Eltenberg (foto: Jan Schoppers)

Maandag 15 oktober was het raak. Het was op verschillende Nederlandse trektelposten net Klein Falsterbo, vooral bij de Eltenberg, gelegen aan de zuidpunt van het Bergherbosch (Montferland). Maar liefst 586 buizerds passeerden (daarmee de op twee na beste dag ooit hier vormend) evenals 105 sperwers (beste dag ooit). Een continue stroom, vooral in de middag, zorgde ervoor dat de tellers nauwelijks tijd hadden voor een bakkie koffie. Aantallen van 100 tot 250 buizerds werden gemeld in Twente, Salland, ten zuiden van Nijmegen en in Noord-Limburg en Oost-Brabant. Het ging in totaal om 2300 buizerds. Zie Trektellen.nl voor de verspreiding van waargenomen buizerds over Nederland. 

Ook dit jaar was de relatie met Falsterbo opvallend. Daar waren ongeveer een week eerder flinke aantallen roofvogels overgestoken, maar door het wisselvallige weer waren die waarschijnlijk in Noord-Duitsland opgehouden. Vorig jaar deed zich op dezelfde dag, 15 oktober, een nog sensationeler fenomeen voor, dat dankzij het weekend (dus veel tellers) fraai geregistreerd werd (totaal 14.000 geteld). Bij Elten werden toen 596 buizerds geteld, ongeveer even veel als bij Weert (589) en de Strabrechtse heide (502). Telposten bij Uden (703) en op De Hamert (874) spanden de kroon. De wind kwam uit oost, waardoor de trekbaan zich meer naar het westen verplaatste (verdrifting) en tot in Zeeuws-Vlaanderen merkbaar was. Dit jaar kwam de wind uit het zuidwesten waardoor alleen het zuidoostelijk deel van ons land kon genieten van de overvliegende roofvogels.

Tekst: Fred Hustings en Jan Schoppers, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto: Jan Schoppers, Sovon Vogelonderzoek Nederland