Bever in de Biesbosch

Bever 25 jaar in Nederland

Zoogdiervereniging
1-NOV-2013 - Vorig jaar was het ‘Jaar van de Bever’, maar nu is het pas echt feest: de bever is nu alweer 25 jaar terug in ons land! Dit werd op 25 oktober 2013 tijdens een bijeenkomst van Staatsbosbeheer gevierd in de Biesbosch, de plek waar het op 25 oktober 1988 allemaal begon.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging [land] op [publicatiedatum]

Vorig jaar was het ‘Jaar van de Bever’, maar nu is het pas echt feest: de bever is alweer 25 jaar terug in ons land! Dit werd op 25 oktober 2013 tijdens een bijeenkomst van Staatsbosbeheer gevierd in de Biesbosch, de plek waar het op 25 oktober 1988 allemaal begon.

In 1826 werd de laatste Nederlandse bever gedood, deze werd in de IJssel bij Zalk aangezien voor een otter (otters werden als concurrent gezien om vis met de mens). Daarmee kwam een einde aan duizenden jaren aanwezigheid van de bever in Nederland. In de jaren ’50 van de vorige eeuw werd al geopperd dat het goed zou zijn om de bever weer terug te brengen. In 1988 werd dit uiteindelijk werkelijkheid en in vier jaar tijd werden 42 bevers uitgezet in de Biesbosch. Deze waren weggevangen langs de Elbe in het voormalige Oost-Duitsland.

Bever in de Biesbosch (foto: Maaike Plomp)

In het begin groeide de populatie maar langzaam, maar gaandeweg zette de groei goed in. Uit een onderzoek dat in 2012 door de Zoogdiervereniging is uitgevoerd, blijkt dat er minimaal 155 bevers in de Biesbosch verblijven. Ondertussen kwamen er vanuit Duitsland bevers terug in Limburg en die werden geholpen door het bijplaatsen van bevers. Ook in de Gelderse Poort werden in de jaren ’90 bevers uitgezet. En elders ontsnapten bevers, zoals uit Natuurpark Lelystad en Ouwehands Dierenpark, die zich in de omgeving vestigden. De bever kreeg zo in Nederland steeds meer voet aan de grond en de aantallen namen overal toe. Ook groeide het verspreidingsgebied, waardoor de verschillende geïsoleerde leefgebieden steeds meer met elkaar werden verbonden. In de afgelopen jaren zijn er daarnaast bevers teruggebracht naar Drenthe en Groningen, waardoor ook Noord-Nederland weer wordt bevolkt.

Verspreiding van de bever in Nederland. Groen gearceerd: verspreiding vanaf 2012. Oranje: 1980 tot en met 2011. Grijs: geschikt leefgebied (foto: Zoogdiervereniging)

Momenteel heeft de bever zich verspreid over de meeste provincies. Alleen in Zeeland, Noord-Holland en Friesland zijn nog geen bevers gevestigd. Maar in Noord-Holland en Friesland worden wel af en toe zwervers waargenomen. En Zeeland is binnen bereik nu de bevers de Volkeraksluizen zijn gepasseerd. Het aantal bevers is niet precies bekend, maar aangenomen wordt dat er inmiddels zo’n 900 tot 1.000 bevers in Nederland voorkomen.

De verwachting is dat de bever zich blijft verspreiden en dat de aantallen de komende jaren ook blijven doorgroeien. De herintroductie is dus erg succesvol!

Meer lezen over de bever?

Bestel het boek

Bevers

Download de brochure

Bevers in uw buurt


Tekst: Stefan Vreugdenhil & Vilmar Dijkstra, Zoogdiervereniging
Foto: Maaike Plomp