Waar plant gevlekte glanslibel zich voort?

De Vlinderstichting
20-APR-2013 - De gevlekte glanslibel is een zeldzame verschijning in Nederland. Hij heeft de status ‘Bedreigd’ op de Nederlandse Rode Lijst Libellen uit 2011, maar de verspreiding neemt toe. Nieuw onderzoek moet duidelijkheid geven over de plaats waar de gevlekte glanslibel zich voortplant.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

De gevlekte glanslibel is een zeldzame verschijning in Nederland. Hij heeft de status ‘Bedreigd’ op de Nederlandse Rode Lijst Libellen uit 2011, maar de verspreiding neemt toe. Nieuw onderzoek moet duidelijkheid geven over de plaats waar de gevlekte glanslibel zich voortplant.

Aan het begin van de twintigste eeuw kwam de gevlekte glanslibel (Somatochlora flavomaculata) verspreid door de veengebieden in het zuidoosten van Nederland voor, zoals in de omgeving van Weert, Oisterwijk en op de oostoever van de Maas. Er leefde ook nog een populatie op de Malpie, maar verder zijn er alleen enkele zwervers waargenomen. De soort was in die tijd niet algemeen, maar zeker niet zeldzaam. Tussen 1930 en 1980 ging het erg slecht, er werden slechts enkele waarnemingen gedaan. Sinds de jaren '90 leeft er een populatie in de moerassen rond Budel-Dorplein en dit was jarenlang de enige populatie.

Gevlekte glanslibel breidt zich de laatste jaren weer uit (foto: Kim Huskens)

Verspreiding gevlekte glanslibel (bron: Libellennet)Vanaf 2000 neemt de soort weer langzaam toe in Nederland en zijn er nieuwe populaties ontdekt in onder andere de laagveengebieden van Overijssel en op de zandgronden in het zuidoosten van Nederland. De reden voor deze toename is onzeker, omdat nog niet alles bekend is over de precieze plaats waar ze zich voortplanten. Dit komt mede doordat de vliegende libellen die waargenomen worden geen exacte informatie geven over de plaats waar de larven leven en ei-afzettende vrouwtjes zijn maar zelden gezien. De informatie die er wel is, is afkomstig van onderzoeken op enkele locaties in Duitsland en Zwitserland. Om meer te weten te komen over de voortplantingshabitat van de gevlekte glanslibel gaan twee studenten van de opleiding Toegepaste Biologie van de HAS Hogeschool hier onderzoek naar doen. Er wordt een literatuurstudie gedaan en er worden opnames gemaakt van de waterkwaliteit en vegetatie in gebieden met populaties. Deze resultaten kunnen dan worden vergeleken met de informatie uit de Duitse en Zwiterse onderzoeken. Informatie over de voortplantingshabitat kan helpen bij het verklaren waarom de gevlekte glanslibel het tussen 1930 en 1980 zo slecht deed, en waarom hij nu weer terug aan het komen is.

Tekst: Joost Tuithof
Foto: Kim Huskens, Kaartje: libellennet