Pimpelmees

Nationale Tuinvogeltelling op 18 en 19 januari

Vogelbescherming Nederland
14-JAN-2014 - Dit weekend is de Nationale Tuinvogeltelling. We blikken vooruit op dit evenement dat voor alweer de elfde maal door Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek Nederland wordt georganiseerd. Wat zal het zachte weer ons brengen? En kan de spreeuw zich ook in het Jaar van de Spreeuw nog in de Top 10 handhaven?

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op [publicatiedatum]

Dit weekend is de Nationale Tuinvogeltelling. We blikken vooruit op dit evenement dat voor alweer de elfde maal door Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek Nederland wordt georganiseerd. Wat zal het zachte weer ons brengen? En kan de spreeuw zich ook in het Jaar van de Spreeuw nog in de Top 10 handhaven?

Tuinvogeltellingen worden niet alleen in Nederland, maar ook in veel andere landen gehouden. Zo kent Groot-Brittannië de Big Garden Bird Watch en Duitsland de Stunde der Wintervögel. Het zijn stuk voor stuk grote publieksevenementen. Het opent niet alleen bij veel mensen de ogen voor de rijke vogelwereld dichtbij huis, maar draagt werkelijk bij aan kennis over verspreiding en aantalsverloop van veel gewone vogelsoorten, zoals koolmees, merel, huismus en spreeuw. Echte citizen science dus.

Pimpelmees (foto: Markus Varesvuo)

Spreeuw nog in de Top 10?
2014 is het Jaar van de Spreeuw. We kijken daarom met meer dan gemiddelde belangstelling naar deze soort. Hoewel hij nog steeds algemeen is zijn de aantallen spreeuwen in de laatste decennia sterk afgenomen, zowel in de broedtijd als in de winter. Dit blijkt uit divers monitoringonderzoek van Sovon, zoals het Broedvogelmonitoringproject en het Meetnet Urbane Soorten (MUS). Ook in de Tuinvogelvogeltelling zit de spreeuw nog maar net in de Top 10 van de meest getelde soorten. Nu is de winter tot nu toe erg zacht en dat is gunstig voor de spreeuw. In de open weidegebieden zijn grote groepen spreeuwen te vinden die in het natte grasland volop voedsel vinden, vaak samen met kieviten en kokmeeuwen. Of er ook veel spreeuwen op de gazons in tuinen worden gezien zal de Tuinvogeltelling moeten uitwijzen.

Boomklever (foto: Ruud van Beusekom)

Veel vogelzang door zacht weer
Het zachte winterweer zorgt ervoor dat er weinig wegtrek en sterfte is geweest van soorten die gevoelig zijn voor vorst, zoals de spreeuw. Er worden ook nog opvallend veel tjiftjaffen waargenomen in ons land. Verder hebben door de combinatie van de lengende dagen en de hoge temperaturen veel tuinvogels het voorjaar al in de bol. Er is ’s morgens zang te horen van koolmees, pimpelmees, boomklever, zanglijster, spreeuw, groenling en als je geluk hebt ook minder algemene soorten als appelvink, glanskop en grote lijster. Nestkasten en boomholten worden geïnspecteerd op hun geschiktheid als nestplaats. Futen en meerkoeten bezetten territoria in grachten en plassen.

Meedoen aan de Tuinvogeltelling?
Iedereen kan dit weekend meedoen aan dit leuke en leerzame evenement. Kijk op www.tuinvogeltelling.nl. Vogelbescherming heeft ook een mooie, informatieve app gemaakt (Tuinvogels) met de meest voorkomende vogelsoorten in beeld én geluid!

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Markus Varesvuo/Agami; Ruud van Beusekom, Vogelbescherming Nederland