Tim Faasen - donkere klokjeszandbij

Zeldzame Klokjeszandbij gesignaleerd

26-JUL-2013 - De Donkere klokjeszandbij is een uiterst zeldzaam vliesvleugelig insect dat zich gedurende de afgelopen tien jaar maar enkele keren liet waarnemen in ons land. Zopas kwam daar een nieuwe waarneming bij. Jens D'Haeseleer van Natuurpunt kon een vrouwelijk exemplaar spotten langs een voetweg tussen Huldenberg en Overijse. Het gaat om de allereerste waarneming van de Donkere klokjeszandbij in Vlaams-Brabant.

Bericht uitgegeven door Natuurpunt Studie [land] op [publicatiedatum]

De Donkere klokjeszandbij is een uiterst zeldzame solitaire bijensoort die zich gedurende de afgelopen tien jaar maar enkele keren liet waarnemen in ons land. Zopas kwam daar een nieuwe waarneming bij. Een medewerker van Natuurpunt Studie kon een vrouwelijk exemplaar spotten langs een voetweg tussen Huldenberg en Overijse. Het gaat om de allereerste waarneming van de Donkere klokjeszandbij in Vlaams-Brabant.

De vrouwelijke Donkere klokjeszandbij (Andrena pandellei) foerageerde op Rapunzelklokjes langs een ongemaaide voetweg tussen Huldenberg en Overijse. Het was eerder toevallig dat Jens D'Haeseleer de uiterst zeldzame waarneming deed. Hij was in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant op pad om de verspreiding van de Knautiabij in de provincie in kaart te brengen. Die bijensoort is ook bedreigd, maar wordt wel vaker waargenomen dan de uiterst zeldzame klokjeszandbijen.

De Donkere klokjeszandbij liet zich nog maar zelden zien in Vlaanderen. Voor Vlaams-Brabant was dit zelfs de eerste waarneming ooit. (foto: Tim Faasen)

Maai de klokjes(zandbij) niet weg
!

Dat de Donkere klokjeszandbij zich liet opmerken in een ongemaaid stukje ruigte met Rapunzelklokjes is zeker geen toeval: de klokjes vormen de enige voedselbron voor de bij. Dat maakt de bijen erg kwetsbaar voor ijverige bermmaaiers: als de Rapunzelklokjes verdwijnen, gebeurt hetzelfde met de Donkere klokjeszandbij. "De berm van deze voetweg was haast het enige plekje in de buurt dat niet gemaaid was", zegt D'Haeseleer. "Voor een soort als de Donkere klokjeszandbij is het belangrijk dat er voldoende voedselplanten aanwezig zijn tijdens de vliegtijd van de soort.", besluit hij.

Vindplaats Donkere klokjeszandbij (foto: Jens D’Haeseleer)

Het is de eerste keer dat de bij in Vlaams-Brabant gevonden werd en ook over de rest van het land zijn de waarnemingen uitzonderlijk schaars. Gedurende de afgelopen tien jaar werd de Donkere klokjeszandbij nog maar enkele malen gespot, en dat telkens in Limburg. "Om bijzondere en zeldzame soorten als de Donkere klokjeszandbij te kunnen beschermen, moeten we goed weten waar ze voorkomen", aldus D'Haeseleer. "Daarnaast is een specifiek en aangepast bermbeheerplan een must voor het instandhouden van deze zeldzame soorten".

Iedereen kan zelf een waarneming ingeven op www.waarnemingen.be.

Tekst: Jens D'Haeseleer, (Natuurpunt Studie)
Foto's: Tim Faasen & Jens D'Haeseleer