Marterproof steenuilkast

Steenuil veilig onder dak

Vogelbescherming Nederland
28-JAN-2014 - Steenuilen hebben steeds vaker last van predatie door steenmarters, die het gemunt hebben op eieren en jonge steenuilen. Daarom heeft STONE een nestkast ontwikkeld waar steenmarters niet in kunnen. Vogelbescherming en STONE hebben met een crowdfundingproject geld ingezameld, waarmee maar liefst 80 marterproof nestkasten kunnen worden gekocht.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op [publicatiedatum]

Steenuilen hebben steeds vaker last van predatie door steenmarters, die het gemunt hebben op eieren en jonge steenuilen. Daarom heeft STONE een nestkast ontwikkeld waar steenmarters niet in kunnen. Vogelbescherming en STONE hebben met een crowdfundingproject geld ingezameld, waarmee maar liefst 80 marterproof nestkasten kunnen worden opgehangen.

De steenmarter was lang een bedreigde soort maar neemt de laatste decennia sterk toe. Steenuilbeschermers merken dat duidelijk aan de toegenomen predatie van eieren en jongen van steenuilen door steenmarters, vooral in het noorden en oosten van het land. In één enkel studiegebied bleken van zestien steenuilnestkasten van maar liefst negen de jongen opgepeuzeld. Afgezien van het feit dat dit geen geringe cijfers zijn, hebben veel mensen met een steenuilkast op hun erf daar veel moete mee. Dáár hebben ze geen nestkast voor opgehangen.

Steenuil (foto: Birdphoto)

STONE (Steenuilenoverleg Nederland) heeft met vrijwilliger en uitvinder Bert Kwakkel een kast ontwikkeld waar steenuilen wél, maar steenmarters niét in kunnen. Dit lukte door bij de ingang een extra dwarsschot tussen de voorkant en het tussenschot van de nestkast te maken. Het prototype werd getest met tamme steenmarters: die konden er niet in. Steenuilen wél.

Marterproof nestkast voor steenuilen (foto: STONE)

Een door Vogelbescherming Nederland en STONE georganiseerd crowdfundingproject bracht een bedrag van ruim 10.000 euro op. Hiervan kunnen 80 marterproof steenuilkasten worden gekocht. Inmiddels zijn de eerste geplaatst en hebben diverse steenuilpaartjes deze al in gebruik genomen.

De steenuil staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Sinds de jaren zestig zijn de aantallen broedparen met maar liefst 50 tot 75 procent afgenomen. STONE trekt zich het lot van de steenuil aan en houdt zich bezig met bescherming van en onderzoek naar de steenuil. De marterproof steenuilkasten kunnen worden gekocht bij de webshop van Vogelbescherming. Doe-het-zelvers kunnen aan de slag met de bouwtekeningen op www.steenuil.nl.

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Birdphoto; STONE