Verwachte start van het berkenpollenseizoen door de Pollenplanner voor 28 maart 2014.

Berkenpollenseizoen al van start

De Natuurkalender
28-MRT-2014 - De afgelopen week werd in de pollenval van het LUMC al het eerste berkenpollen aangetroffen. De Pollenplanner op Allergieradar.nl geeft aan dat de komende dagen onder invloed van de verwachte zeer hoge temperaturen in heel het land het berkenpollenseizoen begint. Mensen die gevoelig zijn voor berkenpollen kunnen dus het komende weekend hooikoortsklachten krijgen. Ook zijn al de eerste vroegbloeiende grassen in bloei gezien en wordt een zeer vroege start van het graspollenseizoen verwacht.

Bericht uitgegeven door Allergieradar.nl [land] op [publicatiedatum]

De afgelopen week werd in de pollenval van het Leids Universitair Medisch Centrum al het eerste berkenpollen aangetroffen. De Pollenplanner op Allergieradar.nl geeft aan dat de komende dagen onder invloed van de verwachte zeer hoge temperaturen in heel het land het berkenpollenseizoen begint. Mensen die gevoelig zijn voor berkenpollen kunnen dus het komende weekend hooikoortsklachten krijgen. Ook zijn al de eerste vroegbloeiende grassen in bloei gezien en wordt een zeer vroege start van het graspollenseizoen verwacht.

Verwachte start van het berkenpollenseizoen door de Pollenplanner voor 28 maart 2014 (bron: Allergieradar.nl)Het uitzonderlijk zachte weer van de afgelopen maanden zorgt voor een snelle ontwikkeling in de natuur. Op diverse plaatsen zijn al de eerste bloeiende berken gesignaleerd en de afgelopen week werd dan ook het eerste berkenpollen in de pollenval van het LUMC aangetroffen. Vorig jaar kwamen de meeste berkenbomen pas rond 24 april in bloei. Met verwachte maximumtemperaturen van rond de 20 °C zullen komend weekend al veel berken in bloeien komen. De Pollenplanner op Allergieradar.nl verwacht ook dat de komende dagen in heel Nederland het berkenpollenseizoen van start gaat. Dat betekent dat het mooie weer van de komende dagen gepaard kan gaan met hooikoortsklachten bij mensen met een boompollenallergie. Vanaf twee april verwacht de Pollenplanner al de start van het hoofdseizoen van het berkenpollen in het zuiden van het land en tegen het einde van april loopt het berkenpollenseizoen op zijn einde.

Bloeiende berk (foto: Arnold van Vliet)

Geen adempauze
Mensen die last hebben van zowel elzen- als berkenpollen krijgen door de vroege start van het berkenpollenseizoen dit jaar geen adempauze, want de elzenbomen zijn nog net niet uitgebloeid. De elzenpollenconcentratie liep de afgelopen week wel terug tot onder de 10 pollen per kubieke meter lucht. Half februari begonnen de elzenpollenconcentraties in de lucht flink op te lopen en op 24 en 25 februari werden pollenconcentraties rond de 250 pollen per kubieke meter lucht gemeten. Op deze dagen zagen we ook een piek in de gemiddelde maximale klachtenscore, 6,3 op een schaal van 1 (geen klachten) tot 10 (maximale hooikoortsklachten). Na de hoge elzenpollenpiek bleven de klachtenscores schommelen rond de 5,5 wat nog een redelijk klachtenniveau aangeeft (zie figuur). De hooikoortsklachten liepen overigens niet zo hoog op als vorig jaar. Toen werd tijdens de eerste zeer warme week in maart een gemiddelde klachtenscore van 6,7 gemeten bij pollenconcentraties die opliepen tot 1200 pollen per kubieke meter. Veel elzen kwamen toen na een lange koude periode tegelijk in bloei.

De gemiddelde maximale klachtenscore door hooikoortspatienten doorgegeven via Allergieradar.nl en de elzen- en berkenpollenconcentraties in de lucht bij het LUMC gedurende de eerste maanden van 2014 (bron: Allergieradar.nl)

Bloeiende grote vossenstaart (foto: Arnold van Vliet)Zeer vroege start van graspollenseizoen verwacht
Hoewel het berkenpollenseizoen net begint zijn ook de eerste bloeiende grassen zoals de grote vossenstaart al waargenomen. De graspollenconcentraties zijn nog erg laag en zullen nu nog geen klachten veroorzaken, maar ook het bloeiseizoen van de grassen zal dit jaar erg vroeg beginnen. De Groenindex van graslanden lag half maart zo’n 30 procent hoger dan een jaar geleden wat betekent dat de groei van het gras ruim voor op schema ligt. Volgens de Pollenplanner begint het graspollenseizoen in het zuiden van het land al rond half april.

Tekst: Letty de Weger, LUMC en Arnold van Vliet, De NatuurkalenderWageningen University.
Foto's: Arnold van Vliet

We roepen hooikoortspatienten op om mee te doen aan het Allergieradar hooikoortsonderzoek van het LUMC en Wageningen University door (liefst) dagelijks via Allergieradar.nl of de Allergieradar Apps (Android en iPhone) door te geven hoeveel hooikoortsklachten ze ervaren. Naast dat u helpt om hooikoorts (letterlijk) op de kaart te zetten krijgt u zelf ook meer inzicht in hoe u reageert op de verschillende pollenconcentraties van de verschillende plantensoorten.