Lariksridderzwam, Tricholoma Psammopus

Ook paddenstoelen dupe van mogelijke kap bomen voor vliegveld

Nederlandse Mycologische Vereniging
9-APR-2014 - Veel paddenstoelen zijn door hun leefwijze afhankelijk van bomen. Haal je ze weg dan verdwijnt automatisch ook de bij de bomen behorende mycoflora en dat is precies wat dreigt te gebeuren in een aantal landschappelijk prachtige natuurgebieden in Twente.

Bericht uitgegeven door de Nederlandse Mycologische Vereniging [land] op [publicatiedatum]

Veel paddenstoelen zijn door hun leefwijze afhankelijk van bomen. Haal je ze weg dan verdwijnt automatisch ook de bij de bomen behorende mycoflora en dat is precies wat dreigt te gebeuren in een aantal landschappelijk prachtige natuurgebieden in Twente.

Lariksspijkerzwam (foto: Gerben Winkel)“Een kleinschalig vliegveld in het groen” was het uitgangspunt van de initiatiefnemers die het vliegveld Twente weer tot leven willen brengen. Het bosrijke landschap rondom het vliegveld dreigt echter verloren te gaan als gevolg van strenge veiligheidsvoorschriften. Veel bomen in de wijde omgeving blijken nu ineens te hoog. Met de komst van het burgervliegveld zal doelbewust een landschappelijk prachtig decor, bestaande uit diverse oudere landgoederen met veel oude beuken en eiken, zandpaden geflankeerd door bomen en ook andere hoger gelegen, voor Twente beeldbepalende stukjes natuur, voor altijd worden vernietigd. Kaalslag dus in plaats van groen!

Door het kappen van de bomen zal ongetwijfeld ook een grote hoeveelheid paddenstoelen uit het gebied verdwijnen. Juist dit deel van Twente is erg rijk aan paddenstoelen waaronder hele bijzondere soorten zoals de Lariksspijkerzwam (Gomphidius maculatus). Van deze soort is in Nederland geen andere groeiplaats bekend dan die op de Lonnekerberg. In dit, op een stuwwal gelegen natuurgebied heeft de Lariksspijkerzwam het kennelijk naar z'n zin. Er zijn zelfs meerdere groeiplaatsen gevonden. Ook de Lariksridderszwam (Tricholoma psammopus) waarvan slechts één andere vondst in Drenthe bekend is, groeit er op meerdere plaatsen. Beide soorten kunnen niet zonder hun maat de Lariks bestaan. Er is echter meer dan alleen een boomsoort nodig om deze soorten te zien te krijgen. De Lariksen moeten al ouder (en dus ook hoger) zijn en ook de samenstelling van de bodem en de vochthuishouding spelen een rol.

Lariksridderzwam (foto: Gerben Winkel)

Of het nu gaat om landelijk zeldzame soorten zoals ook de Kleine trompetzwam (Pseudocraterellus undulatus) en de Gele stekelzwam (Hydnum repandum) die in dit deel van Twente nog redelijk veel voorkomen of om een algemeen voorkomende, maar prachtige soort als de Vliegenzwam (Amanita muscaria) waar wandelaars en fotografen in de herfst veel plezier aan beleven, maakt niet uit. Na deze vreselijke ingreep, waarbij niet alleen boven maar ook onder de grond (denk aan bodemleven en vernietigen van mycelium van schimmels) heel veel schade wordt aangericht, zullen de meeste paddenstoelen uit het landschap verdwijnen.

Dikke beuken op het Landgoed Het Holthuis (foto: Gerben Winkel)

Nu bekend is welk lot de bossen rond het vliegveld te wachten staat, wordt op steeds meer natuurminnende websites waaronder Vroege Vogels aandacht gevraagd voor dit onnodige natuurgeweld. En op de websites van Landschap Overijssel, Natuurmonumenten en Stil (Stichting Lonnekerberg) wordt u uitgebreid geïnformeerd.

Tekst: Marian Jagers, Nederlandse Mycologische Vereniging
Foto's: Gerben Winkel