Eekhoorn VOOR EENMALIG GEBRUIK

Eekhoornweekend succesvol afgesloten

Zoogdiervereniging
20-MEI-2014 - Het Eekhoornweekend, dat in het weekend van 17 en 18 mei werd georganiseerd, is succesvol verlopen. Het eekhoornweekend was onderdeel van het ‘Jaar van de Eekhoorn’. In 2014 vragen we meer aandacht voor deze aansprekende soort. Het doel van het Eekhoornweekend was het onder de aandacht brengen van de eekhoorn bij het publiek en het stimuleren om naar buiten te gaan, eekhoorns waar te nemen en die waarnemingen door te geven.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging [land] op [publicatiedatum]

Het Eekhoornweekend, dat in het weekend van 17 en 18 mei werd georganiseerd, is succesvol verlopen. Het Eekhoornweekend was onderdeel van het ‘Jaar van de Eekhoorn’. In 2014 vragen we meer aandacht voor deze aansprekende soort. Het doel van het Eekhoornweekend was het onder de aandacht brengen van de eekhoorn bij het publiek en het stimuleren om naar buiten te gaan, eekhoorns waar te nemen en die waarnemingen door te geven.

Meer waarnemingen
In andere jaren krijgt de Zoogdiervereniging in een weekend in mei gemiddeld tegen de twintig waarnemingen binnen. Afgelopen weekend was het aantal waarnemingen bijna acht keer zo groot. Waarschijnlijk zal dat aantal nog groter worden, omdat er altijd mensen zijn die hun waarnemingen wat later doorgeven. Normaal worden eekhoornwaarnemingen doorgegeven via de websites van Waarneming.nl en Telmee.nl. Dit weekend werd ruim de helft van het aantal eekhoornwaarnemingen gemeld via de website en app van de Zoogdiervereniging. Dat wijst erop dat dit weekend juist veel mensen hebben deelgenomen die normaal hun waarnemingen niet doorgeven.

Eekhoorn in de tuin (foto: Jan Bernardus)

Waarnemingen buiten standaard gebieden
Van een aantal gebieden in Nederland is er een redelijk goed en actueel beeld waar eekhoorns voorkomen. Zo is de dichtheid aan meldingen uit het duingebied en de Utrechtse Heuvelrug vrij hoog. Hoe anders is dat in delen van de drie noordoostelijke provincies, maar ook uit delen van Overijssel, Brabant en de Veluwe. Daar liggen grote stukken geschikt leefgebied waarvan al jaren geen waarnemingen zijn binnengekomen. Komen daar geen eekhoorns (meer) voor, of worden ze niet gemeld? Afgelopen weekend waren relatief veel meldingen afkomstig uit de drie noordelijke provincies, maar helaas blijft het aantal meldingen uit de bewuste gebieden op bijvoorbeeld de Veluwe achter.

Op de website van de Zoogdiervereniging is een kaart te zien waar vanaf 2010 eekhoorns zijn waargenomen. Daaruit is ook op te maken in welke gebieden je eekhoorns mag verwachten (bos op de hogere zandgronden). Het zou mooi zijn als mensen juist in deze gebieden op zoek willen gaan naar eekhoorns of sporen van eekhoorns.

Het doorgeven van eekhoornwaarnemingen kan met de speciale eekhoorn app op de smartphone maar ook via internet.

Eekhoorndag met Vivara en Eekhoornopvang
Op 18 mei was er ook een speciale Eekhoorndag, in een samenwerking tussen Vivara Natuurbeschermingsproducten, Stichting Eekhoornopvang Nederland en de Zoogdiervereniging. Op het terrein van Vivara werden mensen over eekhoorns geïnformeerd via lezingen en brochures. Ook waren er jonge eekhoorns aanwezig vanuit de eekhoornopvang. Verder konden kinderen deelnemen aan een eekhoornspeurtocht en werden ze voorgelezen.

Activiteiten op de Eekhoorndag (foto: Stefan Vreugdenhil)

Activiteiten op de Eekhoorndag (foto: Stefan Vreugdenhil)

Tekst: Vilmar Dijkstra, Zoogdiervereniging
Foto's: Jan Bernardus; Stefan Vreugdenhil