Kerkuilrol

Paaltjes voor kerkuil langs snelweg geplaatst

Vogelbescherming Nederland
16-DEC-2014 - De snelweg is een belangrijke doodsoorzaak onder kerkuilen. Ze jagen graag in de brede muizenrijke wegbermen. De hectometerpaaltjes vormen een aantrekkelijke uitvalsbasis voor de jacht. Als proef zijn nu door de Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland hectometerpaaltjes ‘kerkuilonvriendelijk’ gemaakt door er een soepel lopende rol op te plaatsen. Uilen kunnen daar niet op zitten.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op [publicatiedatum]

De snelweg is een belangrijke doodsoorzaak onder kerkuilen. Ze jagen graag in de brede muizenrijke wegbermen. De hectometerpaaltjes vormen een aantrekkelijke uitvalsbasis voor de jacht. Als proef zijn nu door de Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland hectometerpaaltjes ‘kerkuilonvriendelijk’ gemaakt door er een soepel lopende rol op te plaatsen. Uilen kunnen daar niet op zitten.

Als alternatieve zitplaats zijn op vier meter afstand van de rijbaan palen van drie meter hoog geplaatst met een T-constructie. De bedoeling is dat de kerkuilen vanaf die palen op muizenjacht gaan. Ze zitten dan verder weg van de rijbaan en hebben een hogere ‘starthoogte’ bij het opvliegen: dat scheelt hopelijk vele slachtoffers.

Kerkuilpaal (foto: Johan de Jong)

Testen
De proef vindt plaats over een traject van drie kilometer op de snelweg bij Beetsterzwaag. Met camera’s wordt het gebruik van de nieuwe zitstokken gevolgd en wordt gekeken of de rollen op de hectometerpaaltjes goed functioneren. Het aantal verkeersslachtoffers op dit traject wordt vergeleken met het aantal aangereden kerkuilen op vergelijkbare trajecten.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.
Zo werken de zitstokken op de hectometerpaaltjes (film: Johan de Jong)

Laagvliegende kerkuilen
Er zitten vooral veel veldmuizen (de favoriete kerkuilensnack) in de brede wegbermen langs de snelwegen omdat de bermen extensief beheerd worden. Tijdens het jagen steekt de kerkuil regelmatig de weg over op een hoogte van nog geen twee meter. Het risico op een botsing met auto’s is dan groot, zoals uit langjarig onderzoek van de SKWN blijkt.

Kwetsbare kerkuil
Door de ingrijpende veranderingen op het platteland (intensiever landgebruik, effectieve muizenbestrijding, verdwijnen van rommelige erven etc.) en gebrek aan nestelgelegenheid waren er in 1980 nog maar honderd kerkuilparen over. Sindsdien gaat het mede dankzij intensieve bescherming en een reeks zachtere winters weer wat beter; nu zijn er zo’n 2.000 broedparen. De soort staat als ‘kwetsbaar’ op de Rode Lijst van bedreigde soorten.

Kerkuilrol (foto: Johan de Jong)

De proef met de kerkuilpaaltjes loopt tot en met 2015. De resultaten worden in het eerste kwartaal van 2016 bekend gemaakt.

Tekst: Nadja Jansma, Vogelbescherming Nederland
Foto's en film: Johan de Jong