verplaatsen kleine vos

Huis en tuin winterklaar voor vlinders

De Vlinderstichting
12-NOV-2015 - Er zijn vier soorten dagvlinders die als vlinder overwinteren. Twee daarvan, gehakkelde aurelia en citroenvlinder doen dat buiten, maar dagpauwoog en kleine vos zoeken daar ook regelmatig plekken in huis voor. Als we gaan stoken wordt het daar veel te warm. Naar buiten met ze!

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

Er zijn vier soorten dagvlinders die als vlinder overwinteren. Twee daarvan, gehakkelde aurelia en citroenvlinder, doen dat buiten, maar dagpauwoog en kleine vos zoeken daar ook regelmatig plekken in huis voor. Als we gaan stoken wordt het daar veel te warm. Naar buiten met ze!

Laat staan wat kan: overwinteringsplekken voor eitjes, rupsen, poppen (foto: Kars Veling)Verreweg de meeste vlinders overwinteren als ei, rups of pop, ergens in de plantengroei. Dat is een belangrijke reden om niet teveel plantmateriaal voor de winter al uw tuin uit te doen. Een tuin winterklaar maken kan volstaan met het weghalen van die planten die echt in de weg liggen of over het pad hangen en dergelijke. Als iets niet in de weg staat, laat het dan rustig staan. Die planten maken zichzelf wel winterklaar. Ze trekken voedingsstoffen in de wortels en overleven zo prima de winter. Daar hebben ze onze hulp niet bij nodig.

Na de winter, als de temperatuur weer flink omhoog is gegaan, kunt u het dode plantmateriaal verwijderen. Laat het dan ook nog even liggen zodat aanwezige dieren er uit kunnen kruipen. Op deze manier helpt u erg veel dieren de winter door. Bovendien betekent dit dat er in de winter ook voor allerlei vogels nog wat in uw tuin te halen is. Door niet teveel planten en strooisel uw tuin uit te doen, zorgt u ook voor overwinteringsplaatsen voor citroenvlinder en gehakkelde aurelia. Deze kruipen als vlinder weg tussen bladmateriaal, in blijvend groene struiken zoals klimop en coniferen of tussen takken. Ze gaan daar in winterslaap en kunnen prima tegen de kou. Tien en zelfs twintig graden vorst kunnen ze prima hebben.

Kleine vos verplaatsen

 

Kleine vos (onder) en dagpauwoog (boven) overwinterend op zolder (foto’s: Kars Veling)Dat geldt ook voor dagpauwoog en kleine vos. Deze kruipen onder andere in holle bomen, maar ook in schuurtjes, bunkers en in stapels open haardhout. Sommige zoeken, vaak al in september, een plekje binnenshuis, bijvoorbeeld op zolders. Die plekken zijn dan misschien wel koel en donker, maar zodra het kouder wordt en wij de verwarming aanzetten worden deze plekken vaak veel te warm. De vlinders komen uit winterslaap en zullen snel sterven. Voor die vlinders geldt: zet ze naar buiten! U kunt ze in een garage of schuur wegzetten, of u gebruikt daarvoor zo’n vlinderoverwinteringskastje die veel door tuincentra wordt aangeboden. De beste manier om de vlinders te pakken zonder dat er teveel schubben van de vleugel losraken is door met wijs- en middelvinger het V-teken te maken en daartussen de vleugels te nemen. U kunt hem dan rustig naar een koude en veilige plek brengen en daar weer wegzetten. Zo komt ie vast goed de winter door!

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting