Grote modderkruiper delicatesse voor snoek

Stichting RAVON
19-MEI-2015 - Egels, ratten en reigers lusten graag een grote modderkruiper, dit blijkt uit zenderonderzoek van RAVON. De grote modderkruiper staat daarnaast hoog op het menu van de purperreiger in het Natura 2000 gebied de Zouweboezem. Het vermoeden bestond dat ook de snoek als belangrijkste zoetwaterroofvis graag grote modderkruipers verslindt, maar bewijs hiervoor ontbrak tot …

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON [land] op [publicatiedatum]

Egels, ratten en reigers lusten graag een grote modderkruiper, dat blijkt uit zenderonderzoek van RAVON. De grote modderkruiper staat daarnaast hoog op het menu van de purperreiger in het Natura 2000 gebied de Zouweboezem. Het vermoeden bestond dat ook de snoek als belangrijkste zoetwaterroofvis graag grote modderkruipers verslindt, maar bewijs hiervoor ontbrak tot ...

Uit recent onderzoek in Hongarije (pdf; 0,4 MB) blijkt dat in een water met een flinke grote modderkruiperpopulatie het dieet van snoek in het voorjaar voor meer dan 90% uit grote modderkruipers kan bestaan. Waarschijnlijk vormt de nachtactieve grote modderkruiper, die zich normaal gesproken overdag schuilhoudt, tijdens de voortplantingsperiode een eenvoudige prooi als ze overdag in de oever zwemmen.

Snoek eet grote modderkruiper (foto: Pepijn Vermeiren)

Ook in Nederland werd onlangs een snoek op heterdaad betrapt. Pepijn Vermeiren en Joey van Overveld waren tijdens hun stage bij RAVON in Natura 2000 gebied De Langstraat van Staatsbosbeheer op zoek naar de grote modderkruiper. Hier vingen ze een mooie snoek die direct na de vangst een flinke volwassen grote modderkruiper uitbraakte.

Kortom de grote modderkruiper blijkt een smakelijke ‘vette’ hap. Niet voor niets verbergt hij zich in dichte plantenbedden en moerasvegetaties. Deze habitats zijn daarom van levensbelang voor deze zeldzame beschermde soort.

Tekst: Arthur de Bruin, Martijn Schiphouwer, Joey van Overveld & Pepijn Vermeiren, Stichting RAVON
Foto: Pepijn Vermeiren