Das VOOR EENMALIG GEBRUIK

Dassenwerkgroepen spannen zich in voor landelijk overzicht

Zoogdiervereniging
13-MEI-2015 - 2015 is het Jaar van de Das en daarom wordt een grote dasseninventarisatie georganiseerd. Hier werken verschillende organisaties aan mee zoals de Zoogdiervereniging, Stichting Das&Boom en de verschillende dassenwerkgroepen, maar ook Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten dragen hun steentje bij. Het doel van deze inventarisatie is het in kaart brengen van het actuele verspreidingsgebied van de das in Nederland. De laatste landelijke telling was namelijk al 10 jaar geleden. Het gaat goed met de das, dus de verwachting is een grotere verspreiding ten opzichte van voorgaande jaren.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging [land] op [publicatiedatum]

2015 is het Jaar van de Das en daarom wordt een grote dasseninventarisatie georganiseerd. Hier werken verschillende organisaties aan mee zoals de Zoogdiervereniging, Stichting Das&Boom en de verschillende dassenwerkgroepen, maar ook Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten dragen hun steentje bij. Het doel van deze inventarisatie is het in kaart brengen van het actuele verspreidingsgebied van de das in Nederland. De laatste landelijke telling was namelijk al 10 jaar geleden. Het gaat goed met de das, dus de verwachting is een grotere verspreiding ten opzichte van voorgaande jaren.

De das is in Nederland tussen 1900 en 1960 sterk achteruit gegaan en deze prachtige dieren waren bijna uitgeroeid. Sinds de jaren ’40 is de das beschermd, maar het duurde tot circa 1980 voor een echt beschermingsplan werd opgesteld. Door de uitvoering van de beschermingsmaatregelen in dit plan neemt de populatie dassen elk jaar weer toe. En hoewel er veel bekend is over de das, hebben we geen volledig en actueel beeld van de plekken waar dassen leven. Tijd dus voor een nieuw overzicht!

Das (foto: Aaldrik Pot)

De dassenwerkgroepen en waarnemers in Nederland zijn opgetrommeld om aan de telling 2015 mee te werken en tientallen vrijwilligers gaan komend jaar het veld in. Ze gaan daar op zoek naar bekende burchten en naar nieuwe dassenburchten in een straal van twee kilometer rondom bekende burchten om te kijken of nieuwe burchten zijn ontstaan.

De meldingen worden dan doorgegeven via de Natuurontdekker, een website die al enige tijd in gebruik is voor het doorgeven van waarnemingen, maar waar, met financiële steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds, speciaal voor het Jaar van de Das een aparte invoermodule voor is gemaakt. In een afgeschermde omgeving kunnen waarnemers heel gemakkelijk waarnemingen doorgeven die gelijk worden verwerkt op een interactieve kaart. Op die interactieve kaart kan dan iedereen zien hoe ver het staat met de telling.

Helaas zijn dassen storingsgevoelig, waardoor gekozen is voor een gesloten telling. Alleen bekende dassenwerkgroepen of waarnemers kunnen meedoen aan de landelijke telling. Wil je toch meedoen? Meld je dan aan bij de provinciale of regionale dassenwerkgroep in jouw omgeving. De waarnemers van deze werkgroepen kunnen je veel leren over dassen, hoe je een dassenburchten van een vossenhol kunt onderscheiden en hoe je gemakkelijk kunt zien of een burcht bewoond is.

Das (foto: Aaldrik Pot)

Meer informatie over deze telling en andere zaken rondom het Jaar van de Das is te vinden op www.das.zoogdiervanhetjaar.nl.

Tekst: Marloes van Eerden, Zoogdiervereniging
Foto’s: Aaldrik Pot