Kudde voor de vangkraal

Kudde Schotse Hooglanders weer kleiner in de Broekpolder in Vlaardingen

FREE Nature
1-FEB-2016 - Op woensdag 27 januari voerde FREE Nature de jaarlijkse vangactie uit bij de Schotse Hooglanders in de Broekpolder. Eens per jaar worden alle runderen bijeen gedreven. De kalfjes worden dan voorzien van de wettelijk verplichte oormerken. Ook wordt DNA afgenomen, om de vader en moeder te kunnen achterhalen en de kudde genetisch goed te kunnen beheren. Daarnaast wordt de kudde elk jaar verkleind.

Als er elk jaar kalfjes geboren worden, maar geen dieren weg gaan, zou er te weinig voedsel overblijven in de winterperiode. Daarom is de kudde in de Broekpolder van 41 Schotse Hooglanders teruggebracht naar 28.

Kudde wordt rustig de vangkraal ingedreven

FREE Nature gebruikt de jaarlijkse vangactie om een stabiele en rustige kudde te krijgen. Een natuurlijke kudde runderen bestaat uit familiegroepen en een stierengroep. Hoe completer de familiegroepen zijn, hoe veiliger de runderen zich voelen en hoe rustiger hun gedrag. Zo kunnen zij zich goed aanpassen aan de terreinomstandigheden en de vele vormen van recreatie in de Broekpolder. Maar ook voor de bezoekers ligt hier een verantwoordelijkheid. Dieren die geaaid of gevoerd worden, verliezen hun natuurlijke schuwheid. Uiteindelijk worden zij agressief, waarop FREE Nature genoodzaakt is deze dieren te laten slachten. Houdt als bezoeker altijd minimaal 25 meter afstand en doorkruis de kudde niet.

Bij deze vangactie zijn 11 dieren naar de slacht gegaan, om diverse redenen. Twee stieren zijn verplaatst naar het Geuzenbos in Amsterdam. Daar zijn zij genetisch niet verwant aan de kudde, zodat ze de komende jaren voor nakomelingen mogen gaan zorgen. Tot slot een speciale dank aan de grote groep vrijwilligers van de Federatie Broekpolder. Velen zijn in touw geweest om te kijken of te helpen met het vangen of de catering. Het was weer een geslaagde dag, waarvoor onze dank!

Wettelijk verplichte oormerken worden ingedaan

Tekst: Arjen Boerman, FREE Nature
Foto’s: Tineke Oostveen, Federatie Broekpolder (leadfoto: kudde voor de vangkraal)