distelvlinder primair

Hoe was de eerste helft van 2016 voor vlinders?

De Vlinderstichting
27-JUN-2016 - In het Landelijk Meetnet Vlinders tellen honderden vrijwilligers jaar in jaar uit wekelijks op dezelfde manier de vlinders op vaste routes. Door die standaardisatie kunnen we betrouwbare conclusies trekken over hoe het met de vlinders gaat. Zo kunnen we nu een tussenstand geven van de eerste helft van 2016 en dat geeft een wisselend beeld.

Citroenvlinder vloog goed in het voorjaarOmdat deze tellingen al meer dan 25 jaar op dezelfde manier worden gedaan, kunnen we goed de resultaten van de eerste maanden van dit jaar vergelijken met het gemiddelde van de afgelopen 25 jaar. Het begon helemaal niet slecht met de voorjaarsvlinders. De eerste drie weken van april zaten we op ‘normale’ aantallen. Maar toen ging het mis. De laatste week van april was het koud en winderig, met veel regen. Het aantal vlinders halveerde dan ook in die week, vele overleefden het slechte weer niet en in mei hadden we duidelijk minder vlinders dan normaal. Gelukkig trok dat in de weken erna weer langzaam bij; begin juni zaten we weer op ‘normale’ aantallen vlinders. Zeker nu de junidip voorbij is kunnen we de komende weken weer flink wat vlinders gaan zien.

 

Aaantal vlinders dat is geteld in de routes, 2016 vergeleken met gemiddelde vanaf 1990

DistelvlinderEen opvallende gast begin juni was de distelvlinder. Het leek alsof deze trekvlinder dit jaar weer een topjaar zou krijgen. Maar de grote massa distelvlinders is ons land inmiddels voorbij gevlogen. Er worden nog wel dagelijks achterblijvers gemeld, maar de meesten zijn doorgevlogen. Waarheen? Dat weten we op dit moment nog niet. We hopen dat in de toekomst goed in kaart te gaan brengen door een nauwere samenwerking met andere Europese landen.

  

 

 

Aantal distelvlinders in de routes vanaf de eerste dag van invasie, 2016 vergeleken met 2009In 2009 was de laatste grote invasie, de jaren daarna kwamen er maar erg weinig distelvlinders onze kant op en was er geen sprake van pieken. Als we de aantallen van 2009 vergelijken met nu, zien we dat beide jaren in juni een 'flinke golf' distelvlinders ons land in kwam. Een paar dagen werden flinke aantallen gezien, hoewel dit jaar duidelijk minder dan in 2009. Daarna verdwenen ze net zo plotseling als ze gekomen waren, terwijl bij de vorige invasie er veel langer veel distelvlinders gezien werden. Ze hebben hier waarschijnlijk wel flink wat eitjes gelegd, dus we houden goede hoop op de vervolggeneratie in juli. Hoe het jaar uiteindelijk de boeken in zal gaan is nu nog niet te zeggen.

Vindt u het leuk om regelmatig vlinders te tellen? Doe dan mee aan het Landelijk Meetnet Vlinders.

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring, in opdracht van het ministerie van EZ.

Tekst: Chris van Swaay, De Vlinderstichting; Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto's: Kars Veling, De Vlinderstichting
Figuren: Landelijk Meetnet Vlinders