Groene strand terschelling

Grondruil Terschelling: ruimte voor ondernemer én natuur

Staatsbosbeheer
25-JUL-2016 - Bij de notaris op Terschelling is de handtekening gezet onder een bijzondere grondruil. De eigenaren van Paviljoen de Walvis zien een droom uitkomen: ze worden eigenaar van de grond onder hun bedrijf aan het Groene strand in West-Terschelling. In ruil hiervoor krijgt Staatsbosbeheer gronden op de Grië én een eendenkooi.

De Grië valt binnen een belangrijk Natura 2000 gebied. Het maakt onderdeel uit van het kenmerkende cultuurlandschap van Terschelling met elzensingels en eendenkooien. Door de jaren heen is het behoud en beheer hiervan teruggelopen. Daarbij hielp ook de versnippering in het gebied niet mee: Staatsbosbeheer was voor 1/3 eigenaar van de gronden, de rest was van diverse particulieren. Na de overdracht heeft Staatsbosbeheer 2/3 in handen en kan verder gewerkt worden aan het Herstelplan De Grië, met een subsidie van het Waddenfonds.

De eendenkooi

Rust én beleving

De overgedragen gronden liggen in het oostelijk deel van de Grië; tevens het meest kwetsbaar en waardevol qua natuurwaarden. De eendenkooi ligt als een enclave op de Groede, onderdeel van de Boschplaat. Door deze nu samen te voegen, kan er beter en zorgvuldiger natuurbeheer uitgevoerd worden.

De Grië blijft ontsloten voor eigenaren en gebruikers voor het uitvoeren van agrarisch beheer. Daarnaast is de Grië beperkt toegankelijk voor extensieve dagrecreatie.

De komende maanden maakt Staatsbosbeheer plannen voor het toekomstig gebruik van de eendenkooi. Boswachter Remi Hougee: 'We willen rust en eenheid in het gebied. Uiteraard blijft de Grie zoals altijd beperkt beleefbaar voor eilanders en bezoekers. Bijvoorbeeld even een visje vangen, een rondje wandelen en lekker picknicken.'

Tekst en foto's: Staatsbosbeheer