Natuurberichten

Uitgever: Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 273.000 hectare natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten. Het zit in onze natuur.

Pagina 1 van 17 - 168 Resultaten

Een gewone langhoornbij doet zich te goed aan nectar.

Het ging al slecht met de bestuivende insecten zoals hommels, bijen en vlinders, maar dit jaar ziet het er nog somberder uit. “We zien bijna geen hommel of wilde bij meer”, zegt Staatsbosbeheer-boswachter Thomas van der Es op..


Lees verder 5 juli 2024   1 week oud
Afgelopen winter en voorjaar waren er 6 hoogwater golven in de Erlecomse waard.

Zes hoogwatergolven zetten de Erlecomse waard afgelopen winter en voorjaar onder water. Nu groeit, bloeit, kruipt, zoemt en friemelt er weer van alles. Hoogwater hoort bij riviernatuur. De rivier brengt dood en leven. “Hij brengt..


Lees verder 29 mei 2024   1 maand oud
Bontbekplevier

Kwetsbare nestjes van de bontbekplevier lokaliseren en afschermen om het broedsucces te vergroten. Dat doet Staatsbosbeheer samen met andere natuurorganisaties en zo’n vijftig vrijwilligers de afgelopen vier jaar in Nationaal Park..


Lees verder 17 mei 2024   2 mnd oud
Het onderduikershol in Evertsbos bij Anloo

In de natuur zijn talloze sporen van de Tweede Wereldoorlog te vinden. Van bomkraters tot gedenkplekken waar verzetsstrijders zijn gefusilleerd. Staatsbosbeheer-boswachter Kees van Son bezoekt enkele van deze plekken in Nationaal..


Lees verder 3 mei 2024   2 mnd oud
Veel zware dode bomen op de gron in bosreservaat Pijpebrandje

Wat gebeurt er in bossen die volledig met rust worden gelaten? Hoe ontwikkelen de bomen zich? En de biodiversiteit? Wat verandert er in de bodem? In Nederland zijn zo’n veertig jaar geleden 59 bosreservaten benoemd. Hier doet de..


Lees verder 29 april 2024   2 mnd oud
Bombus vestalis. Grote koekoekshommel, man

Behalve de welbekende ‘gekweekte’ honingbijen komen in Nederland meer dan 350 soorten wilde bijen voor. Zeker de helft daarvan wordt bedreigd door gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Sommige soorten zijn zelfs al verdwenen...


Lees verder 20 april 2024   2 mnd oud
Een ondergelopen wandelpad in het Drents-Friese Wold

Het was kleddernat in Nederland de afgelopen maanden. Een zegen voor de natuur, maar té nat is ook niet goed. Niet alleen maken de ondergelopen wandel- en fietspaden het recreanten moeilijk, ook verschillende bomen en insecten..


Lees verder 19 april 2024   2 mnd oud
De ringslang komt in Nederland in verschillende waterrijke gebieden voor

In het voorjaar valt vooral de bedrijvigheid van de nestenbouwende en broedende vogels op, maar ook ringslangen hebben voor hun eieren een nest nodig: een broeihoop. Op verschillende plekken in het land helpen vrijwilligers hen..


Lees verder 12 april 2024   3 mnd oud
De vuurlibel houdt van een wat warmer klimaat. Hij komt in Zuid-Europa voor, tot net in Nederland.

Vanaf de tweede helft van april laten libellen zich weer zien in Nederland. Met de vele sloten, plassen en vennen is ons land populair bij libellen. Maar de zo’n 65 soorten die hier voorkomen variëren wel in de loop der tijd...


Lees verder 29 maart 2024   3 mnd oud
Monotoon dennenbos versus gevarieerd Atlantisch duinbos.

Op de ene plek staan in keurige rijtjes veel rechte dennenbomen. Even verderop groeien de grillig getakte zomereiken, berken, dennen en lijsterbessen ogenschijnlijk door elkaar heen. Monotoon dennenbos versus Atlantisch duinbos...


Lees verder 9 maart 2024   4 mnd oud

Archief