Natuurberichten

Uitgever: Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 273.000 hectare natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten. Het zit in onze natuur.

Pagina 1 van 11 - 108 Resultaten

Slenk in Binnenveld

Met plaggen en het beter benutten van kwelwater krijgt de natuur in het Utrechtse deel van het Binnenveld kans zich te herstellen. Een robuuster Natura 2000-gebied, meer CO2-opslag en uiteraard meer soorten flora en fauna zijn het..


Lees verder 30 november 2022   1 dag oud
Nieuw bos wordt machinaal geplant

Het bomenplantseizoen is weer gestart. Staatsbosbeheer verwacht tot april 2023 zo’n driehonderd hectare nieuw bos te kunnen planten. Maar waarom wordt nieuw bos toch altijd in rijtjes geplant? Lammert Kragt, teamleider Zaad &..


Lees verder 16 november 2022   2 wkn oud
Hoewel het bos in Ugchelen er prachtig uitziet, gaat het er niet goed

De kwaliteit van de bodem zegt veel over de gezondheid van de bovengrondse natuur. Als het niet goed gaat met de bodem, dan gaat het ook niet goed met bossen, heiden en stuifzanden. Onder invloed van vooral stikstof en droogte..


Lees verder 10 november 2022   3 wkn oud
Zwarte mees

Tussen alle zorgwekkende berichten over de staat van de Nederlandse natuur vallen ze nu extra op: positieve natuurberichten. Zo ook het onderzoek naar broedvogels in bossen. Daaruit blijkt dat de populaties van broedvogels in de..


Lees verder 5 november 2022   3 wkn oud
Klaprooswasplaat

Ze zijn zeldzaam, ze hebben felle glanzende kleuren en fantasieprikkelende namen als puntmutswasplaat of papegaaizwammetje. In het enige wasplatenreservaat dat Nederland rijk is – de Friese Rotstergaaster wallen – zijn in goede..


Lees verder 2 november 2022   4 wkn oud
Beukenbos in de herfst

Het seizoen om nieuwe bomen te planten, start weer bijna. In de Nationale Bossenstrategie is in 2020 bepaald dat Nederland in 2030 37.000 hectare extra bos heeft. Staatsbosbeheer neemt hiervan 5.000 hectare voor zijn rekening. We..


Lees verder 28 oktober 2022   1 maand oud
Riet maaien

Rietlanden komen in Europa niet veel voor. Staatsbosbeheer wil vooral om ecologische redenen deze landschapssoort behouden. Daarvoor is vakkundig rietbeheer noodzakelijk. Hierin trekken we samen op met onder meer vrijwilligers en..


Lees verder 19 oktober 2022   1 maand oud
Vliegenzwam

Paddenstoelen hebben niets met heksen te maken, maar dat maakt ze niet minder magisch. Het zijn de opruimers van de natuur, ze leven in een symbiose met bomen en voorzien dier en mens van eten...


Lees verder 5 oktober 2022   1 maand oud
Overal waar je kijkt staan adelaarsvarens en pijpenstrootjes. Die houden van een droge stikstofrijke grond.

De droogte van de afgelopen zomer slaat hard toe in de natuur. Ook in gebieden waarin de laatste jaren juist is geïnvesteerd om ze nat te houden, is weinig water te vinden. Zoals in het hoogveengebied de Deurnsche Peel. "Eigenlijk..


Lees verder 21 september 2022   2 mnd oud

Met speciale honden de wolf op veilige afstand houden van schaapskuddes. In afgelegen Europese berggebieden werkt het; kan het ook in de drukbezochte Nederlandse natuur? Staatsbosbeheer test dat in drie projecten. De..


Lees verder 7 september 2022   2 mnd oud

Archief