Malvawants

Malvawants bereikt Nederland

EIS Kenniscentrum Insecten
3-NOV-2016 - In oktober 2016 is de Malvawants voor het eerst in Nederland aangetroffen. De soort heeft zich door de warme zomers vanuit Frankrijk naar Nederland uitgebreid. Ze leeft op lindebomen en zal waarschijnlijk in de komende jaren op meer plekken in Nederland opduiken.

Malvawantsen op boomIn oktober 2016 is de Malvawants (Oxycarenus lavaterae) voor het eerst in Nederland aangetroffen. Deze van oorsprong westmediterrane wants is sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw naar het noorden opgerukt en heeft afgelopen jaren Noord-Frankrijk en het midden van Duitsland bereikt. Dit jaar is gebleken dat ze ook in groot aantal nabij Maastricht voorkomt.

De Malvawants leeft van van het sap van lindes en kaasjeskruiden en is niet schadelijk voor de waardplanten. De ontwikkeling van ei tot volwassen exemplaar verloopt snel en jaarlijks kunnen er meerdere generaties optreden. Op enkele bomen nabij Maastricht zijn vele duizenden exemplaren waargenomen, wat doet vermoeden dat de soort daar al enkele jaren aanwezig is. De hogere temperaturen van afgelopen jaren hebben kennelijk de noordwaartse uitbreiding van de wants mogelijk gemaakt. Lindebomen komen algemeen in Nederland voor en waarschijnlijk zal de wants de komende jaren op meer plekken in Nederland opduiken. De Malvawants is niet de enige wants die profiteert van klimaatverandering. De afgelopen jaren hebben verschillende soorten zich hier gevestigd of zich sterk uitgebreid.

Tekst: Vincent Kalkman, EIS Kenniscentrum Insecten
Foto's: Arp Kruithof