Van Kesteren graaft greppel voor hidden hedge

Hidden hedge aangelegd voor Groesbeekse dassen

FLORON
14-MRT-2017 - Vrijwilligers van Landschapsbeheer Groesbeek en aannemer Van Kesteren uit Groesbeek hebben afgelopen week samen een hidden hedge aangelegd. Dassen en ander wild hebben dankzij de hidden hedge beter toegang tot de faunatunnel die onder de Wylerbaan loopt.

Groesbeekse jongens helpen mee met het aanplanten van meidoornstruikjesEen hidden hedge (verborgen heg) is een greppel met een heg erin geplant. De heg steekt nauwelijks boven het maaiveld uit waardoor het karakter van het open landschap behouden blijft. De faunatunnel en de hidden hedge zijn onderdeel van de ecologische verbindingszone tussen het Nederrijkswald en het Reichswald. Dankzij de hidden hedge wordt het makkelijker voor dassen en ander wild om zich veilig en beschut te verplaatsen tussen beide natuurgebieden. Daarnaast profiteren meerdere vlinder- en (struweel)vogelsoorten van het landschapselement, omdat zij er kunnen foerageren, schuilen en nesten bouwen.

Aannemer Van Kesteren zag in dit project een waardevolle Maatschappelijk Verantwoorde Onderneming (MVO) en heeft gratis personeel en een graafmachine ter beschikking gesteld. De aannemer groef een greppel van 60 meter lang en 50 centimeter diep. Vrijwilligers van Landschapsbeheer Groesbeek hebben meidoornstruiken geplant en zullen het verdere onderhoud aan de hidden hedge uitvoeren.

Nu nog kleine sprietjes, straks een mooie haagDe aanleg van de hidden hedge is onderdeel van Force4Nature, een project van FLORON, RAVON en De Vlinderstichting, met steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds. In dit project werken vrijwillige landschapsbeheerders en een lokale aannemer samen aan landschapsbeheer. De bedoeling is om kleinschalige projecten te realiseren voor flora en fauna waarvoor normaliter geen geld beschikbaar is en waarbij een lokale aannemer personeel en materiaal beschikbaar stelt onder de noemer van “maatschappelijk verantwoord ondernemen” (MVO).

Heeft jouw landschapsbeheerwerkgroep een ambitieus plan waar je de hulp van een aannemer bij kunt gebruiken? Mail je idee naar info@floron.nl en we kijken samen hoe we jouw plan tot uitvoering kunnen brengen binnen het Force4Nature-project.

 

Tekst: Leonie Tijsma, FLORON
Foto's: Nel van den Bergh, Landschapsbeheer Groesbeek; Leonie Tijsma, FLORON