Stortbuien zorgen voor plaatselijke paddenstoelenweelde

Nederlandse Mycologische Vereniging
26-JUL-2017 - Het weer van de afgelopen twee zomerse weken is grillig verlopen. De plaatselijke wolkbreuken, soms vergezeld van onweer en stevige hagelbuien, hebben gezorgd voor een zeer lokale paddenstoelenweelde. Met name in de Noord-Hollandse duinen viel dit fenomeen waar te nemen. Enkele eikenbosjes stonden vol met paddenstoelen, terwijl er een paar honderd meter verderop geen enkel exemplaar te vinden was.

 

Smakelijke russula'sDe korte, felle, maar lokale plensbuien van vorige week hebben flink effect gehad op het verschijnen van paddenstoelen. Vooral Russula's staken op een aantal plaatsen flink de koppen uit de grond. Toch viel het niet mee om een dergelijke paddenstoelenrijke locatie te vinden. Het lokale verschijnen van paddenstoelen komt wel meer voor maar je hoort er vrijwel nooit iets over. In de zomer valt het sowieso minder op omdat er dan veel minder naar paddenstoelen wordt gekeken. In een berm van amper enige honderden meters lengte werden flink wat kleurige Russula's gevonden. In een klein gïsoleerd eikenbosje aan de binnenduinrandweg waren eveneens vele puntgave paddenstoelen te vinden, terwijl er elders in de omgeving nauwelijks paddenstoelen te vinden waren. Tijdens een bezoek aan een geronommerde paddenstoelenlaan schitterden de paddenstoelen weer door afwezigheid vanwege de droogte.

 

Onder invloed van lokale wolkbreuken kwamen er er tientallen Roze geelplaatrussula's tevoorschijn

Lange wandelingen, meer paddenstoelen

Verspreidingskaartje Roze geelplaatrussulaTijdens een wandeling in de duinen bij Castricum waren enkele leden van de Nederlandse Mycologische Vereniging bij toeval in een loofbosje beland waar opvallend veel paddenstoelen stonden. Het stond er zo vol dat voorzichtig moesten lopen om de paddenstoelen niet te vertrappen. Vooral het grote aantal Russula's was opvallend. Er waren Smakelijke russula's (Russula vesca), Scherpe kamrussula's (Russula amoenolens), Berijpte russula's (Russula parazurea) en Schotelrussula's (Russula velenovski) te vinden, en ook een paar opvallend grote groepen van de bijzonder fraaie Roze geelplaatrussula (Russula decipiens). De Roze geelplaatrussula behoort zonder twijfel tot de kleurrijkste Russula's van ons land. Zijn voorkomen in Nederland is beperkt tot een handjevol zogenaamde kerngebieden. Met een kerngebied wordt een cluster van vindplaatsen bedoeld. Buiten deze kerngebieden komen Roze geelplaatrussula's slechts zeldzaam voor en ontbreken in grote delen van Nederland. De omgeving van Bergen (NH) is een kerngebied van de Roze geelplaatrussula. Behalve opvallend veel Russula's waren er ook mooie Fluweelboleten (Xerocomus spec.) en Knolamanieten (Amanita spec.) te vinden. Na een paar honder meter te hebben afgelegd was het plotseling uit met de paddenstoelenpret en was er geen enkele paddenstoel meer te vinden. Bij elkaar konden er toch nog enige tientallen paddenstoelensoorten worden genoteerd, vrijwel allemaal behorend tot de zogenaamde mycorrhizasymbionten (met bomen in symbiose levende paddenstoelen). Ook in de duinen bij Bergen waren de paddenstoelen zeer lokaal te vinden. Stukken berm met veel paddenstoelen waren er wel, maar er moest flink worden gewandeld om deze te vinden. Paddenstoelrijke zomers lijken het afgelopen decennium zeldzamer te worden. De plaatselijke wolkbreuken van de afgelopen weken veroorzaakten plaatselijk het verschijnen van soms veel paddenstoelen. Of deze vlieger ook voor de komende weken zal opgaan is zeer de vraag, aangezien de weersberichten een heel ander geluid laten horen. Momenteel is er sprake van landelijke wateroverlast. In zeeland viel op één dag (24 juli) net zoveel regen als gewoonlijk in de hele maand juli valt. Teveel regen is ook weer niet goed voor het verschijnen van veel paddenstoelensoorten.

Scherpe kamrussula's

Tekst en foto's: Martijn Oud, Nederlandse Mycologische Vereniging