Sterna hirundo. Visdief, pullus, jong

Haringvliet klaar voor broedvogels, vissen en Noordse woelmuis

Staatsbosbeheer
29-NOV-2017 - Staatsbosbeheer heeft het leefgebied van allerlei dieren langs het Haringvliet verbeterd. Als de Haringvlietsluizen in 2018 op een kier gaan, komt hier weer een geleidelijke overgang tussen zoet rivierwater en zout zeewater. Trekvissen als zalm, steur, zeeforel en haring kunnen dan eindelijk weer hun oorspronkelijke paai- en leefgebied bereiken. Deze vissen trekken weer visetende vogels aan.

Staatsbosbeheer voerde de werkzaamheden voor een beter leefgebied voor vogels, vissen en de Noordse woelmuis langs het Haringvliet uit in het kader van het Droomfondsproject Haringvliet. Boswachter Wicher Pen: “We hebben ervoor gezorgd dat er op Westplaat Buitengronden, Meneerscheplaat en Stadse Gorzen ruimte is voor allerlei dieren. Tijdens een wandeling over de buitendijken of vanuit de vogelobservatiehut bij Westplaat is dat binnenkort goed te zien”. De gebieden zijn nu zo ingericht dat vissen er geschikte vispaaiplaatsen kunnen vinden en kustbroedvogels er ongestoord kunnen broeden. De Noordse woelmuis heeft in de ruigteranden een geschikt leefgebied gekregen. Bekijk hier het vlog van Camilla en boswachter Wicher Pen over de Noordse woelmuis in het Haringvliet:

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.Vlog over de Noordse woelmuis in het Haringvliet (Bron: Droomfondsproject Haringvliet)

Afgeronde werkzaamheden

Voor kustbroedvogels is opgeschoten bos en struweel op hun broedeiland verwijderd. Het opschonen van kreken en watergangen en het feit dat deze nu direct aansluiten op open water, maakt deze plekken geschikt als paaiplaats voor vissen. Hierdoor neemt ook het oppervlak aan slikkige oevers toe, wat goed is voor steltlopers die op deze oevers voedsel zoeken. Op Westplaat Buitengronden moet nog 13 hectare geschikter gemaakt worden voor weidevogels. Dit gebeurt in 2018, na het broedseizoen.

Droomfondsproject Haringvliet

Jonge visdiefIn 2018 gaan de Haringvlietsluizen bij de Zuid-Hollandse eilanden op een kier. Daardoor komt er weer een verbinding tussen de rivieren Rijn en Maas en de Noordzee. Zes natuurorganisaties hebben met steun van de Nationale Postcode Loterij de handen ineen geslagen om deze kans te pakken voor herstel van de dynamische delta die het Haringvliet ooit rijk was. De natuur waar zij aan werken biedt niet alleen voedsel, rust en broedplekken voor (trek-)vissen en vogels, maar ook volop mogelijkheden voor de mens om te genieten.

Bron: Staatsbosbeheer
Video: Droomfondsproject Haringvliet
Foto: Jaap Schelvis, Saxifraga