De Zumpe in het voorjaar

Natuurgebied De Zumpe veel natter

Provincie Gelderland
21-MRT-2018 - Vorig jaar is het zuidelijk deel van het natuurgebied De Zumpe bij Doetinchem opnieuw ingericht. Deze winter is duidelijk te zien dat het gebied veel natter is geworden. Dat belooft wat voor de toekomst!

De kern van De Zumpe ligt in een elzenbroekbos dat de KNNV afdeling Doetinchem al in 1917 aankocht. Later hebben ook Staatsbosbeheer en de gemeente Doetinchem gronden aangekocht, zodat het natuurgebied groeide. Maar het werd steeds duidelijker dat de ontwatering van de laaggelegen landbouwgronden rondom het natuurgebied niet samengaat met een goede ontwikkeling van de natuur. Ook werd het gebied steeds belangrijker als uitloopgebied voor de inwoners van de nabijgelegen stad. De gemeente heeft daarom gekozen voor de ontwikkeling van een natuurgebied van natte bossen en schraallanden dat op termijn 120 hectare groot zal worden. De provincie Gelderland financiert omvorming en inrichting van landbouwgronden naar natuurterrein, en de Bosgroep Midden-Nederland maakt het plan en voert het uit. Ook verschillende in het gebied wonende particulieren doen mee.

Perceel vlak na inrichting

Vorig jaar is een grote slag gemaakt: Ongeveer 40 hectare werd ingericht. Er is ongeveer 44.000 kubieke meter bovengrond afgevoerd en een watergang is gedempt.

Elzenbroekbos in De Zumpe

Het effect is deze winter direct te zien. De grondwaterstand is sterk gestegen en grote delen staan plas-dras. We hopen dat dat het begin is van een mooie ontwikkeling van natte schraallanden en bloemrijke graslanden!

Stijve moerasweegbree is één van de zeldzame soorten in De Zumpe

Tekst: Willem Drok, Provincie Gelderland
Foto's: André Jansen; Giesen en Geurts