Fringilla coelebs. Vink

Recordaantal vinken trekt door Nederland

Vogelbescherming Nederland
9-OKT-2018 - Afgelopen zaterdag is tijdens Euro Birdwatch een recordaantal vinken in Nederland gezien. Met tienduizenden tegelijk trokken ze over ons land. Wie naar boven keek kon de onophoudelijke stroom vinken bijna niet missen. De teller stopte uiteindelijk bij een aantal van bijna 670.000 vinken! Nog nooit zijn er in één dag zoveel tegelijk in Nederland gezien.

De vogeltrek vlamde afgelopen zaterdag. Dit jaar werden tijdens Euro Birdwatch in Nederland maar liefst 1.357.000 vogels gezien, verdeeld over 204 soorten. Maar één keer eerder werden er meer vogels geteld (in 2014 werden 1.425.376 vogels gezien). Op zo’n 160 plekken in Nederland werd geteld. Meest opvallend zijn de recordaantallen vinken die werden gezien. In totaal vlogen er maar liefst 668.848 vinken over ons land. Werkelijk overal waren de overtrekkende vinken te zien. Van enkele individuen tot grote groepen. Wie maar even omhoog keek, had kans een vink te scoren.

Toppers en bijzonderheden

Behalve de vinken waren er ook veel spreeuwen en graspiepers te zien. Daarnaast vlogen er veel kneuen, zanglijsters en veldleeuweriken over, en deden sijzen, witte kwikstaarten en rietgorzen het ook erg goed. Dit is de top 10 van dit jaar:

 

Top 10 2018

 

Totaal: 1.357.000
Aantal soorten: 204

1.

vink

668.848

2.

spreeuw

221.699

3.

graspieper

105.878

4.

zanglijster

39.204

5.

kneu

17.869

6.

veldleeuwerik

17.193

7.

kokmeeuw

11.793

8.

koperwiek

10.944

9.

grauwe gans

9.187

10.

sijs

8.074

Bijzonderheden werden er ook veel geteld: maar liefst 50 rode wouwen, 31 bladkoningen en 22 grote piepers, vier steppekiekendieven, twee roodkeelpiepers, twee Siberische boompiepers, een nachtzwaluw, twee witvleugelsterns en een grote kruisbek.

Perfect vogeltrekweer en Zweedse aanvoer

Spreeuwen op trekHet weer was zaterdag uitstekend om vogeltrek waar te nemen: zonnig, helder en een zwak tot matig tegenwindje (voor de vogels). Bij dergelijke omstandigheden trekken de vogels vaak in een breed front over het land, en dus heeft iedere telpost er van mee kunnen genieten. Door de zonneschijn gingen ook vrij veel roofvogels op de wieken toen de aarde wat was opgewarmd. Perfecte omstandigheden dus, voor de tellers. Een andere factor die van belang is, is de ‘aanvoer’ vanuit het noorden en oosten van Europa. Uit Zuid-Zweden waren afgelopen week grote aantallen vogels vertrokken in zuidelijke richting, vooral vinken, kneuen en pimpelmezen, maar ook flink wat sperwers, houtduiven en spreeuwen. Dus dat is ook een deel van de verklaring van de uitstekende vogeltrek tijdens de Euro Birdwatch 2018.

Bescherming van trekroutes

Op meer dan 160 plekken in Nederland telden vogelkenners tijdens Euro Birdwatch de trekvogelsIn totaal waren in 41 landen in Europa bijna 27.000 vogeltellers actief. Zij telden meer dan 5,2 miljoen vogels. In heel Europa vlogen de vinken afgelopen zaterdag trouwens massaal. Euro Birdwatch is een initiatief van BirdLife International. In Nederland coördineert Vogelbescherming Nederland dit evenement al meer dan twintig jaar, samen met Trektellen.nl. De internationale megatrekvogeltelling vestigt de aandacht op trekvogels en de gebieden die ze in Europa nodig hebben om bij te tanken voor hun reis. Euro Birdwatch maakt zichtbaar hoe groots het fenomeen vogeltrek is en hoe belangrijk de bescherming van de trekroutes is.

Tekst: Gert Ottens, Vogelbescherming Nederland
Foto's: Bart Vastenhouw, Saxifraga; Eduard Opperman, Louis van Oort