Vink

Massale trek van vinken

Sovon Vogelonderzoek Nederland
19-OKT-2018 - Elk najaar bereikt rond half oktober de vinkentrek zijn hoogtepunt. Zo ook nu. We worden al weken getrakteerd op mooie aantallen overtrekkende vinken. Het zijn er heel wat meer dan in een gemiddeld najaar. Trektellers noteerden al meer dan 4,2 miljoen langsvliegende exemplaren.

Dit jaar vielen vogelaars die meededen aan de Euro Birdwatch op 6 oktober met de neus in de trekvogelboter. In dat weekend en de dagen eromheen leefde de vinkentrek voor het eerst dit najaar op, wat goed te zien is in de grafiek van de vink op Trektellen.nl.

4,2 miljoen: bijzonder najaar

Tot nu toe zijn dit najaar al meer dan 4,2 miljoen vinken genoteerd op de trektelposten! Ook in het uurgemiddelde van de vink zien we dat het tot nu toe een topjaar is. 

Vinkentrek kun je in de eerste helft van de ochtend zien. Traditiegetrouw worden de hoogste aantallen gezien langs de kust in Zuid-Holland. Zo zagen de tellers op De Vulkaan bij Den Haag op 13 oktober maar liefst ruim 142.000 vinken, waarvan de eerste 40.000 al voor zonsopkomst passeerden. 

Gunstig weer

De vinken die nu bij ons doortrekken komen bijna allemaal uit Scandinavië en trekken naar Engeland, Frankrijk en Spanje om te overwinteren. Onze eigen broedvogels zijn voornamelijk standvogel. 

Tot nu toe werden er langs Falsterbo, een beroemde telpost op de zuidpunt van Zweden geen opvallend hoge aantallen gemeld.

Langsvliegende vinken op Falsterbo. Niet alle vinken vliegen via Falsterbo. Ook elders steken ze de Oostzee over naar Denemarken

Laagvliegers bij zuidenwind

In de afgelopen twee weken overheerste bij ons wind uit zuidelijke richtingen. Deze tegenwind zorgt ervoor dat de trek niet hoog plaatsvindt en dat er langs de kust stuwing optreedt. De kans op goed zichtbare trek van zangvogels nam daardoor toe.

Ook in het binnenland laat de trek van vinken zich vaak goed zien. Op telposten in het midden, oosten en zuiden zijn de aantallen weliswaar niet zo hoog als langs de kust. Toch kan het mooi vinken kijken zijn op plekken waar wat stuwing is, zoals langs bosranden of langs rivierlopen.

Komende tijd

De trek van de vink en vele andere soorten kun je ook de komende weken nog zien. Vanaf veel telposten in het land wordt de trek op de voet gevolgd

Of is de koek op? De voorspelling is dat de wind de komende weken uit verschillende richtingen gaat komen. Wat dat voor gevolgen heeft voor de vogeltrek gaan we zien en tellen.

Vinken op trek op een van de trektelposten in Nederland

Tekst: Jan Schoppers, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto's: Arjan Boele; Albert de Jong