De wolvin bezocht met name de provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland

Vier wolven in Nederland, waaronder zwervende wolvin in Overijssel

Wageningen Environmental Research
28-FEB-2019 - Afgelopen kwartaal waren er vier wolven in Nederland, waarvan twee nieuwe individuen: een vrouw en een man. Drie van de vier leven op de Veluwe. Dat blijkt uit het periodiek monitoringsonderzoek van Wageningen Environmental Research in opdracht van BIJ12. De wolven zijn vastgesteld in de periode van november 2018 tot en met januari 2019.

Vestiging op de Noord-Veluwe

Wolvin GW998f is de eerste waarvan nu zeker is dat zij zich heeft gevestigd. Dit is vastgesteld door de analyse van DNA-monsters, met name van keutels die verzameld zijn door het wolvenmeldpunt en Wolven in Nederland. Wolvin GW998f is afkomstig uit een roedel in Babben (Brandenburg), zo’n 600 kilometer van de Nederlandse grens. Eind juli werd ze voor het eerst gesignaleerd op de Noord-Veluwe. In het afgelopen kwartaal zijn zes wolvenkeutels van haar verzameld, maar de doorslag gaf een monster van een bloedspat op een loopspoor in de sneeuw. Vermoedelijk van ovulatiebloed. Ecoloog Hugh Jansman van Wageningen Environmental Research: “Dat deze vrouw nu zes maanden aanwezig is in dezelfde regio betekent dat ze de eerste gevestigde wolf in Nederland is. Een terugkomst na ongeveer 150 jaar afwezigheid”.

Overzichtskaart van aanwezigheid wolven in de periode van november 2018 tot en met januari 2019

Wolvin op de Midden-Veluwe bijna gevestigd

Zes andere uitwerpselen die verzameld zijn in het afgelopen kwartaal, blijken afkomstig van wolvin GW960f. In augustus 2018 werd zij voor het eerst gevonden op de Midden-Veluwe. Als haar aanwezigheid na 27 februari nog steeds bewezen is, is ook zij formeel gevestigd. Ondanks het verblijf van wolven op de Veluwe, zijn er nog geen meldingen gedaan van gebeten schapen in deze regio. In januari is wel een melding gedaan van een aangevreten edelhertkalf van circa 60 kilo in boswachterij Uchgelen-Hoenderloo. “Dit is uniek, omdat er meestal weinig achterblijft van wilde prooidieren”, zegt Jansman. Hij heeft sectie verricht op het kalf en DNA-monsters genomen. “Analyse daarvan bevestigde de vermoedens dat het dier gedood is door wolvin GW960f. Hoewel we op basis van haren in wolvenkeutels over het algemeen het idee hebben dat wolven op de Veluwe vooral hoefdieren eten, is dit voor het eerst dat er ook prooirestant is gevonden.”

Mogelijk een paar

Onderzoek aan dood edelhertkalf. Karakteristiek voor wolvenpredatie is de keelbeet, het verwijderde maagdarmpakket en doorgeknaagde bottenNaast de twee vrouwen, leeft er sinds kort ook een man op de Veluwe: wolf GW893m. Een bekende, die in de periode januari tot en met september 2018 al meermaals werd aangetroffen in de Duitse Eschede/Rheinmetall-roedel in de deelstaat Nedersaksen, circa 400 kilometer bij de Veluwe vandaan. Op 6 januari verscheen hij voor het eerst in ons land op de radar, via monsters van gebeten schapen in Heino en enkele dagen later in Dalmsholte (Overijssel). In de weken daarna zijn keutels van de wolf op de Noord-Veluwe gevonden, in hetzelfde leefgebied als dat van wolvin GW998f. “De kans is aanwezig dat ze elkaar hebben ontmoet”, zegt Jansman. Onderzoek moet uitwijzen of ze ook een paar gaan vormen. Mocht dit het geval zijn, dan is er een kans dat begin mei de jongen geboren worden.

Zwervende wolvin in Overijssel

In Overijssel is op 2 december melding gedaan van gebeten schapen bij De Lutte. Geneticus Arjen de Groot van Wageningen Environmental Research: “Door het aangetroffen DNA-profiel te vergelijken met de database van onze Duitse collega’s van Senckenberg, weten we dat de schapen zijn gedood door wolvin GW912f. Deze wolvin is voor het laatst (december 2017) vastgesteld in haar territorium in Walle, Nedersaksen, op ongeveer 200 kilometer van De Lutte.” De resultaten van onderzoek naar monsters van gebeten schapen in Nederland wordt bijgehouden op de website van BIJ12.

Tekst: Hugh Jansman, Wageningen Environmental Research
Foto's: Aaldrik Pot; Dirk Goudkuil, Staatsbosbeheer