Natuurberichten

Uitgever: Wageningen Environmental Research

Deel deze pagina

Pagina 1 van 13 - 128 Resultaten

Natuurdijk bij Farm Frites

Om bij te dragen aan de biodiversiteit, heeft het bedrijf Farm Frites verschillende natuurdijken aangelegd op hun bedrijventerrein. Het initiatief komt vanuit het netwerk Groene Cirkel Duurzame Fritesketen, een samenwerking tussen..


Lees verder 8 september 2021   1 week oud

Sinds een jaar zijn de onderwijsterreinen in Nederland officieel rookvrij. Maar rookvrij is nog niet peukenvrij, ontdekte medewerkers van Wageningen University & Research. In en om de Wageningse campus vonden zij duizenden peuken...


Lees verder 26 augustus 2021   3 wkn oud

Om voedsel te blijven produceren binnen de grenzen van de planeet, is een verandering nodig naar kringlooplandbouw. Deze verandering zal effect hebben op de ruimtelijke kwaliteit van het het agrarische landschap. Wilt u meedenken..


Lees verder 20 juli 2021   2 mnd oud

De CO₂-opnamecapaciteit van het Amazoneregenwoud daalt. Herhaalde metingen van kooldioxide (CO₂) en koolmonoxide (CO) tonen aan dat het oostelijke deel meer CO₂ uitstoot dan het opneemt en het westelijke deel nog steeds een kleine..


Lees verder 17 juli 2021   2 mnd oud
Blauwalg

In de zomer teisteren blauwalgen ons oppervlaktewater. Blauwalgen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier. Officiële zwemwaterlocaties worden vaak goed in de gaten gehouden, maar blauwalgen bloeien ook op..


Lees verder 9 juli 2021   2 mnd oud
Voorzitter van VCF Hans Pohlmann met lammergier Angèle.

Een spanwijdte van zo’n drie meter, bijna 6,5 kilo zwaar en de eerste van zijn soort die in Nederland in het wild is gevonden. Angèle, de lammergier die eind mei tegen een windmolen klapte en op slag dood was, is aanstaande..


Lees verder 7 juli 2021   2 mnd oud
Meten in het veld

“Het landbouwroer moet om”, dat zegt Marieke Karssen van Voedsel uit het bos. Hier zijn alternatieve landbouwvormen voor beschikbaar, maar hoe zien die eruit? Wat gaan ze precies verbeteren aan de bodem, de biodiversiteit en het..


Lees verder 3 juli 2021   2 mnd oud

De Nederlandse overheid werkt sinds 1990 aan een netwerk van natuurgebieden. Hiermee wil zij de natuur en biodiversiteit behouden, herstellen en ontwikkelen, maar er schuilt ook een internationale verplichting achter. Hoe groot is..


Lees verder 26 juni 2021   2 mnd oud

Stikstofdepositie beïnvloedt de natuurkwaliteit. Voor ieder habitattype dat gevoelig is voor stikstof is een kritische depositiewaarde (KDW) vastgesteld. Als de stikstofdepositie boven de KDW komt, wordt een negatief effect op de..


Lees verder 17 juni 2021   3 mnd oud

Wageningen University & Research lanceert het Wageningen Biodiversity Initiative (WBI). Binnen dit initiatief werken onderzoekers vanuit alle disciplines samen om de wereldwijde teruggang van biodiversiteit beter te begrijpen en..


Lees verder 16 juni 2021   3 mnd oud

Archief