Natuurberichten

Uitgever: Wageningen Environmental Research

Pagina 1 van 22 - 217 Resultaten

Dierenambulance

Het is nodig om in de kwaliteit van wildopvangcentra te investeren. Eén van de vraagstukken waar deze centra tegenaan lopen, is hoe ze kunnen voldoen aan de beleidsregels van het ministerie van Landbouw, Natuur en..


Lees verder 2 december 2023   5 dgn oud
Plastic afval

Plastic zwerfafval is over de hele wereld een probleem, en de rivieren in Nederland zijn daar geen uitzondering op. Iedereen die wel eens langs een rivieroever heeft gelopen, weet dat je er plastic flesjes, doppen en..


Lees verder 1 december 2023   6 dgn oud

Met het Nationaal Programma Landelijk Gebied zet Nederland in op een transitie om natuur-, water- en klimaatdoelen te realiseren. Daarvoor is het nodig landbouw en natuur meer met elkaar in overeenstemming te brengen. Dat blijkt..


Lees verder 29 november 2023   1 week oud
Twee blauwe Amerikaanse rivierkreeften

In Nederland mag worden gevist op uitheemse rivierkreeften voor consumptiedoeleinden. Rivierkreeften houden zich op in de waterbodem. Hierdoor kunnen eventuele verontreinigingen die zich in de waterbodem bevinden, in de dieren..


Lees verder 21 november 2023   2 wkn oud
Mangroves in Spaans Lagoen (Aruba). Beeld in overleg te gebruiken, contact communicatie.esg@wur.nl

Op 10 november 2023 liet de Arubaanse Minister van Natuur officieel weten dat het eiland sinds die dag vier nieuwe zogeheten Ramsar-gebieden binnen haar grenzen heeft. Bovendien wordt het enige al bestaande Ramsar-gebied, Spaans..


Lees verder 13 november 2023   3 wkn oud
Bosgebied in Cadiz, Spanje

Bos speelt een belangrijke rol bij het tegengaan van klimaatverandering, doordat bomen CO2 uit de lucht kunnen halen. Maar tijdens de extreem warme en droge zomer van 2022 hebben veel bossen in Europa juist minder CO2 opgenomen...


Lees verder 18 oktober 2023   1 maand oud

Het versterken van de relatie tussen natuur en economie is een van de drie hoofdambities uit het Natuurpact tussen Rijk en provincies uit 2013. Uit een inventarisatie voor de Derde Lerende Evaluatie van het Natuurpact blijkt dat..


Lees verder 13 oktober 2023   1 maand oud
fietsers langs landbouw en bloemrijke berm in Stadskanaal, Alteveer

Bedrijven in de landbouwsector en banken die contact hebben met boeren, noemen natuurinclusieve landbouw nauwelijks als gewenste ontwikkelrichting. Veel vaker leggen ze de nadruk op hoogproductieve en innovatieve landbouw, of op..


Lees verder 4 oktober 2023   2 mnd oud
Rioolwaterzuiveringsinstallatie Alblasserdam

Waterdiertjes kunnen helpen om afvalwater te zuiveren. Een team onderzoekers heeft gekeken hoe ongewervelde dieren, die normaal op de bodem van de sloot en andere wateren leven, van nut kunnen zijn voor..


Lees verder 28 september 2023   2 mnd oud
Biesbosch, Dordrecht, Pad tussen de Zuidhaven en Oosthaven

Er bestaan allerlei mogelijkheden om de natuur in te zetten als oplossing voor maatschappelijke opgaven: Nature-based Solutions. Denk aan meanderende beken die langer water vasthouden, groene steden die zorgen voor verkoeling of..


Lees verder 23 september 2023   2 mnd oud

Archief