Huiszwaluwen

Stichtse autobrug nieuw thuis voor huiszwaluwen

Vogelbescherming Nederland
2-APR-2019 - In Zuid-Europa, bijvoorbeeld langs de Taag, vind je onder veel viaducten en bruggen nesten van huiszwaluwen. In Nederland wordt onder bruggen nergens bewust rekening gehouden met deze vogel. Tot nu: Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken kreeg dankzij Rijkswaterstaat voor elkaar dat zwaluwen onder de Stichtse Brug (A27) tussen Huizen en Almere nu gemakkelijk een nest kunnen maken.

Huiszwaluwen hebben een duwtje in de rug hard nodig: al jarenlang gaat de soort achteruit en staat daarom op de Rode Lijst. Die afname hangt waarschijnlijk samen met het verdwijnen van de hoeveelheid insecten, maar ook met schaalvergroting in het landschap. Daardoor blijft er per saldo minder geschikte broedgelegenheid over.

Nesten van huiszwaluwen

Huiszwaluwen metselen hun nestjes tegen buitenmuren direct onder overstekende dakranden. Een wit dakoverstek van woningen is een geliefde plek. Ook huiszwaluwtillen kunnen, als ze goed geplaatst worden, helpen om meer nestplaatsen te scheppen. Huiszwaluwtillen zijn een soort minidakjes met kunstnesten op een paal. Tillen zijn relatief duur. Bestaande bouwwerken met muren, zoals bruggen, kunnen in potentie een geweldige bijdrage aan de aantallen huiszwaluwen leveren.

Het is belangrijk om niet alleen broedplekken aan te brengen, maar óók naar de omgeving te kijken. Om te zorgen voor plekken waar zwaluwen modder en klei kunnen vinden om zelf aan nesten te bouwen, maar waar ook een flinke rijkdom aan insecten voor hun jongen aanwezig is. De komende tijd wordt door de Gooise vogelaars gevolgd hoe zwaluwen de brug gaan gebruiken. Daar kunnen we misschien nog van leren, zodat in de toekomst elke brug een vogelbrug kan worden. Rijkswaterstaat kan daarin een mooie rol vertolken.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Stichtse autobrug nieuw thuis voor huiszwaluwen (Bron: Vogelbescherming Nederland)

Elke brug een vogelbrug

Vogelbescherming droomt van een toekomst waarin elke nieuwe brug die wordt aangelegd, vogelvriendelijk gemaakt wordt. Onderhoudswerk van bruggen kan ook worden gebruikt om bestaande bruggen alsnog geschikt(er) te maken. Vogelwerkgroepen, zoals die in Het Gooi laat zien, kunnen helpen met de praktische aanpak.

Hulp

Vogelwerkgroep Het Gooi wist niet alleen Rijkswaterstaat te overtuigen van een positieve actie voor vogels. Ook de ‘hoogwerkers’ van mateco zetten hun beste beentje voor, net als Bolton Adhesives, dat de superlijm leverde waarmee de speciaal op maat getimmerde planken aan de brug werden bevestigd. Loonwerkbedrijf Post zorgde ervoor dat er wat aarde bij een nabijgelegen water kwam te liggen. Zo kunnen de huiszwaluwen zelf nestjes tegen de kunstnesten aan bouwen.

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto: Jelle de Jong (leadfoto: huiszwaluwen)
Film: Vogelbescherming Nederland