Pipistrellus nathusii. Ruige dwergvleermuis

Utrechtse woningcorporatie verleidt beschermde vleermuizen om te verkassen

Provincie Utrecht
21-MEI-2019 - Jan van der Burg is projectleider bij woningcorporatie Mitros. Samen met nog twaalf collega’s werkt hij aan het planmatig onderhoud van 28.000 woningen en andere gebouwen in Nieuwegein en Utrecht. In zijn werk ontkomen Jan en zijn collega’s niet aan de Wet natuurbescherming. Deze wet beschermt beschermde soorten, zoals vleermuizen en vogels.

“Per jaar bekijken we welke gebouwen en woningen onderhoud of een duurzaamheidsingreep nodig hebben,” vertelt Jan. “Dat is een heel proces; we brengen in kaart welke panden we aan willen pakken en zetten in de tijd uit wanneer dit nodig is. Vervolgens laten we onderzoeken of er beschermde dieren in deze gebouwen zitten. Zoals de gewone dwergvleermuis, huismus en gierzwaluw. Als dat zo is, moeten we volgens de Wet natuurbescherming ontheffing aanvragen bij de provincie. We hebben respect voor de natuur rondom ons bezit.”

Verleiden

“Voorheen dacht ik vooral in stenen, nu ook in natuur,” vertelt Jan. “Zitten er vleermuizen in een gebouw, dan moeten we ze verleiden om te verkassen. Pas daarna kunnen we er aan de slag. Om ze te verleiden hangen we vleermuiskasten op in de omgeving. We bieden ze dus een ander verblijf en vertrouwen erop dat ze daar genoegen mee nemen. Als het gebouw eenmaal vleermuisvrij is, kunnen wij daar aan het werk met bijvoorbeeld het vullen van de spouw of het plaatsen van zonnepanelen.”

Kort lijntje

Jan en Eelco met vleermuiskast“Met het plaatsen van de vleermuiskasten houd ik een kort lijntje met mijn collega Eelco IJtsma. Hij is projectmanager renovatie, sloop en nieuwbouw. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat wij vanuit onderhoud net nestkasten op een gebouw hangen, wat gelijktijdig gerenoveerd gaat worden door Eelco,” legt Jan uit.

Natuurinclusief bouwen

“Bij nieuwbouwhuizen bouwen we natuurinclusief. Dat betekent dat we in het ontwerp en de bouw al direct voorzieningen opnemen om de biodiversiteit te versterken, zoals vleermuiskasten,” vertelt Jan. We willen niet alleen dat mensen veilig wonen, dat geldt ook voor de natuur. We zorgen goed voor onze huurders, ook voor onze natuur.”

Soortenmanagementplan

Mitros wil naar een soortenmanagementplan voor de gemeente Utrecht om populaties van beschermde soorten duurzaam te behouden. “Zo’n plan versoepelt ons werk en is kostenbesparend. Maar dit plan is er nog niet,” vertelt Jan. “We moeten in kaart hebben welke beschermde dierenpopulaties exact in de stad leven. Bijvoorbeeld de vliegroutes van vleermuizen en de schuilgebieden van de huismus. Dat zou in een soortenmanagementplan staan. We roepen daarvoor de hulp in van corporaties, andere grote vastgoedbezitters, ecologen en de gemeente.”

Tekst: Provincie Utrecht
Fotograaf: Mark Zekhuis, Saxifraga (leadfoto: ruige dwergvleermuis); Rick Huisinga