Natuurberichten

Uitgever: Provincie Utrecht

De kracht van de provincie Utrecht zit in een unieke combinatie van factoren. Onze regio is nationaal en internationaal een topregio, met een innovatieve kenniseconomie dankzij de centrale ligging en een hoog kennisniveau. We hebben een mooi landschap, diversiteit van steden en dorpen en veel cultureel erfgoed. Omdat Utrecht zo aantrekkelijk is, groeit de regionale economie, het aantal inwoners en daarmee ook de mobiliteit. Onze opgave: de aantrekkelijkheid van onze provincie versterken en de groei zo faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Dit alles doen we in samenwerking met veel partners. De gezamenlijke opgaven waar we de komende jaren voor staan: het platteland vitaal houden, het stimuleren en faciliteren van een gezonde leefomgeving, de ruimtelijke kwaliteit bewaken, ons cultureel erfgoed koesteren en toegankelijk maken, het realiseren en beleefbaar maken van natuur, het bevorderen van de regionale economie, het stimuleren van de energietransitie en zorgen voor een goede bereikbaarheid.
Deel deze pagina

Pagina 1 van 8 - 77 Resultaten

Het provinciebestuur van Utrecht stelt Provinciale Staten voor om 1,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het herstellen van schade die is ontstaan door de valwind in het gebied rondom Leersum, Valkenheide en Maarsbergen. De..


Lees verder 19 januari 2022   5 dgn oud
Klimaatburgemeester van Bunnik Annelies Vermeulen plant een boom op het Sedumveld in Bunnik

Tijdens de Mobiliteitsweek Utrecht liep de actie ‘Meer fietsen = meer bomen’ in Bunnik. Tussen 13 en 27 september werden fietstellingen uitgevoerd op de Koningslaan, naast het Sedumveld in Bunnik. Bij iedere honderd fietsers..


Lees verder 23 december 2021   1 maand oud
Akker met slootjes en watergemaal

Het provinciebestuur van Utrecht heeft de ‘Regionale Veenweiden Strategie Utrechtse Veenweiden’ goedgekeurd en ter vaststelling bij Provinciale Staten voorgelegd. Ook landbouw- en natuurorganisaties zijn gevraagd input te leveren..


Lees verder 20 december 2021   1 maand oud
Patricia Berk, bestuurslid Egelopvang Midden Nederland

De Egelopvang Midden Nederland staat zeven dagen per week klaar voor egels die in het wild zijn gevonden. Ruim honderd vrijwilligers zorgen voor opvang en verzorging van gewonde of verzwakte egels en proberen ze gezond weer terug..


Lees verder 15 december 2021   1 maand oud
Gedeputeerde Bruins Slot kijkt door verrekijker

Het is voor Utrechtse boeren mogelijk om subsidie te krijgen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Deze inzet zorgt onder andere voor meer weidevogels, bijen, vlinders, vissen en amfibieën in het agrarisch gebied van de..


Lees verder 12 december 2021   1 maand oud

Mensen die op of rond de Utrechtse Heuvelrug wonen, kunnen met aanleg van een zogenoemde ‘Heuvelrugtuin’ bijdragen aan een groenere omgeving. Woudenberger Suzy Bollen grijpt dat project aan om samen met haar dorpsgenoten de..


Lees verder 29 november 2021   1 maand oud
Bankje in het bos

Het wordt voor inwoners en terreineigenaren mogelijk om recreatiebankjes in de Utrechtse natuur te laten plaatsen. Het provinciebestuur introduceert een speciale regeling die dat volledig faciliteert, na een voorstel van..


Lees verder 26 november 2021   1 maand oud

De provincie Utrecht stelt 31 miljoen euro beschikbaar voor natuursubsidies in 2022. Het geld is bedoeld voor de realisatie van nieuwe natuur en de versterking van bestaande natuur. De provincie geeft volledige vergoeding voor de..


Lees verder 21 november 2021   2 mnd oud

In Leusden zijn met succes Kleine Landschapselementen waaronder een perenlaan hersteld. De aanleg van landschapselementen is van meerwaarde voor de landschappelijke en natuurlijke kwaliteit. Het gaat bijvoorbeeld om de aanleg van..


Lees verder 19 november 2021   2 mnd oud
Boomgaard kleine landschapselementen

De 23 partners van het Platform Kleine Landschapselementen hebben voortzetting van hun samenwerking symbolisch bekrachtigd door het aanplanten van een hoogstamboomgaard in Driebergen. De provincie Utrecht stelt voor de komende..


Lees verder 11 november 2021   2 mnd oud

Archief