Natuurberichten

Uitgever: Provincie Utrecht

De kracht van de provincie Utrecht zit in een unieke combinatie van factoren. Onze regio is nationaal en internationaal een topregio, met een innovatieve kenniseconomie dankzij de centrale ligging en een hoog kennisniveau. We hebben een mooi landschap, diversiteit van steden en dorpen en veel cultureel erfgoed. Omdat Utrecht zo aantrekkelijk is, groeit de regionale economie, het aantal inwoners en daarmee ook de mobiliteit. Onze opgave: de aantrekkelijkheid van onze provincie versterken en de groei zo faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Dit alles doen we in samenwerking met veel partners. De gezamenlijke opgaven waar we de komende jaren voor staan: het platteland vitaal houden, het stimuleren en faciliteren van een gezonde leefomgeving, de ruimtelijke kwaliteit bewaken, ons cultureel erfgoed koesteren en toegankelijk maken, het realiseren en beleefbaar maken van natuur, het bevorderen van de regionale economie, het stimuleren van de energietransitie en zorgen voor een goede bereikbaarheid.

Pagina 1 van 12 - 118 Resultaten

Plecotus auritus. Gewone grootoorvleermuis

Het voormalige militaire terrein Kamp van Zeist bij Soesterberg in de provincie Utrecht wordt in de komende vijf jaar heringericht als natuurgebied met ruimte voor recreatie. Het nieuwe natuurgebied van 29 hectare maakt deel uit..


Lees verder 28 februari 2024   3 dgn oud
Grutto in een grasland

De provincie Utrecht stelt dit jaar bijna 150.000 euro extra subsidie beschikbaar voor de bescherming van weidevogels. Dit geld kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor de aankoop van een plasdraspomp. Hiermee kunnen stukken weiland..


Lees verder 2 februari 2024   1 maand oud
Knotwilgen in de provincie Utrecht

Kleine landschapselementen zoals hagen, houtwallen, knotwilgen en geriefbosjes vormden ooit het karakteristieke Utrechtse landschap. Ze zijn een lust voor het oog en van levensbelang voor de biodiversiteit. In de afgelopen eeuw..


Lees verder 10 januari 2024   1 maand oud
parnassia op Landgoed De Boom

Achtenzestig hectare landbouwgrond omvormen naar natuur. Dat is de ambitie van provincie Utrecht en landgoedeigenaar Stichting De Boom voor de komende jaren. Hoe gaat deze natuurontwikkeling in zijn werk? Wat vertelt de grond ons?..


Lees verder 12 oktober 2023   4 mnd oud
natuurgebied Lunenburgerwaard

De Lunenburgerwaard staat volop in bloei! Er is veel te zien langs de nieuwe wandelroute door de bijzondere natuur van deze uiterwaarde. Je kan een ijsvogel, libellen, boterbloemen of zelfs een bever spotten in het eerste seizoen..


Lees verder 16 september 2023   5 mnd oud
Gedeputeerde Mirjam Sterk en hoogheemraad Willem van der Steeg leggen rode loper uit voor otters bij otterpassage

De provincie Utrecht is twee otterpassages rijker. Dankzij een houten plank die onder een drukke weg wordt aangelegd, kunnen otters zich nu makkelijker en vooral veiliger van de ene naar de andere plek bewegen. Sporen tonen aan..


Lees verder 6 september 2023   5 mnd oud
Salmsteke Schoonhoven - de Bol

Een jaar geleden ging de eerste schop in de grond voor de herinrichting van de uiterwaard Salmsteke aan de Lek bij Jaarsveld. Met als stip op de horizon een toekomstbestendige uiterwaard waar ruimte is voor natuurontwikkeling en..


Lees verder 22 juli 2023   7 mnd oud
eikenprocessierups

De zomer is begonnen, en het is dus ook hoogseizoen voor de overlast veroorzakende eikenprocessierups. Goed nieuws: het aantal eikenprocessierupsen is landelijk afgenomen. Daarom heeft de provincie Utrecht ervoor gekozen de rupsen..


Lees verder 5 juli 2023   7 mnd oud
Elster Buitenwaarden

De werkzaamheden om het Natura 2000-gebied de Elster Buitenwaarden (Rhenen) af te maken zijn gestart. Het Natura 2000-gebied langs de Nederrijn kan zich met goed beheer ontwikkelen tot een leefgebied voor meer dieren en planten..


Lees verder 4 juli 2023   7 mnd oud
wandelaars op BertBos laarzenpad in Oostelijke Vechtplassen hoge resolutie

In het prachtige laagveengebied, de Oostelijke Vechtplassen, barst het weer van de biodiversiteit. Door natuurherstel in het Natura 2000-gebied komen planten- en diersoorten die horen in dit gebied weer terug, zoals de roerdomp en..


Lees verder 23 juni 2023   8 mnd oud

Archief