Natuurberichten

Uitgever: Provincie Utrecht

De kracht van de provincie Utrecht zit in een unieke combinatie van factoren. Onze regio is nationaal en internationaal een topregio, met een innovatieve kenniseconomie dankzij de centrale ligging en een hoog kennisniveau. We hebben een mooi landschap, diversiteit van steden en dorpen en veel cultureel erfgoed. Omdat Utrecht zo aantrekkelijk is, groeit de regionale economie, het aantal inwoners en daarmee ook de mobiliteit. Onze opgave: de aantrekkelijkheid van onze provincie versterken en de groei zo faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Dit alles doen we in samenwerking met veel partners. De gezamenlijke opgaven waar we de komende jaren voor staan: het platteland vitaal houden, het stimuleren en faciliteren van een gezonde leefomgeving, de ruimtelijke kwaliteit bewaken, ons cultureel erfgoed koesteren en toegankelijk maken, het realiseren en beleefbaar maken van natuur, het bevorderen van de regionale economie, het stimuleren van de energietransitie en zorgen voor een goede bereikbaarheid.

Pagina 1 van 14 - 132 Resultaten

Een voorbeeld van agroforestry

De provincie Utrecht stelt dit jaar 250.000 euro beschikbaar voor het aanleggen van agroforestry, ook wel boslandbouw genoemd. Hiermee stimuleert de provincie de aanleg van agroforestry en voedselbossen in het landelijk gebied...


Lees verder 3 juli 2024   2 wkn oud
Provincie Utrecht opent nieuwe subsidieregeling voor aanleg van bos

De provincie Utrecht wil uiterlijk in 2040 1.500 hectare nieuw bos realiseren. Veel bos is de afgelopen jaren namelijk verdwenen, en ook de kwaliteit ging achteruit. Via een nieuwe subsidieregeling stelt de provincie daarom €..


Lees verder 27 juni 2024   3 wkn oud
Kruidenrijk grasland

Het westelijk deel van de Voorveldse Polder - tussen de A27 en De Bilt - is door provincie Utrecht, gemeente De Bilt en stichting Utrechts Landschap omgevormd tot nat schraalland. Dit is bijzondere natuur die veel vogels en..


Lees verder 20 juni 2024   1 maand oud
Haas

Sommige ruimtelijke activiteiten kunnen schadelijk zijn voor beschermde diersoorten. Denk aan het rooien van bomen, baggeren, slopen of bouwen. Er moeten dan maatregelen genomen worden om schade te voorkomen of te beperken en er..


Lees verder 13 juni 2024   1 maand oud
Koolmees voor nestkast

De overlast van de eikenprocessierups is aanzienlijk verminderd in de provincie Utrecht. Preventief bestrijden is niet meer nodig. Is er wel overlast, dan wordt deze zoveel mogelijk bestreden met ‘natuurlijke’ plaagpreventie. Zo..


Lees verder 8 juni 2024   1 maand oud
Asbestdaken in het landelijk gebied zijn vaak een schuilplaats voor beschermde soorten, zoals de uil.

In 2023 wil de provincie Utrecht asbestvrij zijn. Ook asbestdaken in het landelijk gebied moeten dan verwijderd zijn. Dit moet wel zorgvuldig gebeuren. Vanwege gezondheidsrisico’s, maar ook omdat de daken vaak een verblijfplaats..


Lees verder 7 juni 2024   1 maand oud
Elsensingel

Kleine landschapselementen zoals houtwallen en elzensingels zijn cruciaal voor de biodiversiteit. Maar wanneer eigenaren van agrarische gronden ze aanleggen, daalt vaak de waarde van de landbouwgrond. De provincie Utrecht..


Lees verder 5 juni 2024   1 maand oud

Tussen 2018 en april 2024 herstelde de provincie Utrecht samen met Staatsbosbeheer 34 kilometer natuur aan de Grebbeliniedijk. Dit deden ze voor behoud en ontwikkeling van de biodiversiteit. Door deze maatregel is het leefgebied..


Lees verder 27 mei 2024   1 maand oud
Gevonden uitwerpselen van de wolf worden onderzocht

Bij het Wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging komen regelmatig meldingen binnen van mensen die een wolf hebben gezien. De wolven worden vooral gezien op en rondom de Utrechtse Heuvelrug. Hoe houden we de wolvenpopulatie in de..


Lees verder 18 mei 2024   2 mnd oud
weidevogels tellen eemland

Het broedseizoen van de weidevogels is in volle gang en dat is goed te merken in het Eemland bij Amersfoort. Al van grote afstand is het geroep en gekwetter van grutto’s, scholeksters, tureluurs en kieviten hoorbaar. “Toch gaat..


Lees verder 16 mei 2024   2 mnd oud

Archief