Tel mee in het jaar van de Wilde Eend

Sovon Vogelonderzoek Nederland
13-MRT-2020 - De eerste eendenkuikens zwemmen al rond. Dat betekent dat het publieksonderzoek in het Jaar van de Wilde Eend van start gaat. Hoe kan het dat een van onze bekendste watervogels al jarenlang in aantallen achteruit gaat? Help mee met het beantwoorden van deze vraag door kuikens te tellen.

Het is een vertrouwd voorjaarsverschijnsel: een vrouwtjeseend met een rij donzige kuikentjes achter haar aan. De Wilde Eend is zo gewoon dat we nauwelijks in de gaten hadden dat het er de laatste decennia langzaam steeds minder werden. Sinds 1990 is al ongeveer dertig procent van onze broedpopulatie verdwenen. Waar dat door komt, is niet goed bekend. Die donzige kuikentjes zouden wel eens het antwoord kunnen geven. Er is namelijk weinig bekend over de overleving van kuikens. Overleven er wel genoeg om de populatie in stand te kunnen houden?

Tel mee

Om erachter te komen of de kuikenoverleving inderdaad beperkend is voor de populatie van de Wilde Eend, hebben we informatie nodig over zoveel mogelijk eendenfamilies. Iedereen kan daarvoor vrouwtjeseenden met kuikens volgen en doorgeven via de speciale KuikenTeller-app. Je kunt ook kuikenwaarnemingen van Krakeend en Soepeend doorgeven.

Kuikens tellen op kuikenteller.org

Hoe werkt het?

  1. Ga op je telefoon naar kuikenteller.org en download de app
  2. Sluit je browser en open de KuikenTeller-app
  3. Voer eenmalig je contactgegevens in, accepteer de algemene voorwaarden en geef de app toestemming om je locatie te gebruiken
  4. Klik op het plus-symbool om een nieuwe kuikenwaarneming in te voeren, volg de zeven stappen en sla je waarneming op
  5. Stuur je waarnemingen naar de database via het upload-symbool

Tip: had je de KuikenTeller-app al op je telefoon staan? Verwijder deze dan eerst. Geen telefoon bij de hand? Geen probleem. Je kunt ook op de computer waarnemingen doorgeven op kuikenteller.org.

Betere bescherming

De kuikenoverleving vormt samen met gegevens over de man-vrouwverhoudingen en de overleving en sterfte van volwassen vogels een belangrijke bouwsteen voor een populatiemodel. Hiermee kunnen we in beeld brengen welke factoren beperkend zijn voor de broedpopulatie van de Wilde Eend. Deze resultaten dragen bij aan een betere bescherming van de Wilde Eend. Het doel is immers om deze algemene vogel ook algemeen te houden.

Het Jaar van de Wilde Eend is een onderzoeksproject van Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland. Kijk voor meer informatie op www.jaarvandewildeend.nl.

Tekst: Marcel Wortel, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto: Erik Kleyheeg