Registratie en biodiversiteit centraal bij Overijsselse aanpak eikenprocessierups

Provincie Overijssel
26-APR-2020 - Alle 25 Overijsselse gemeenten hebben zich gecommitteerd aan een provinciaal plan voor de aanpak van de eikenprocessierups. De gemeenten gaan op korte termijn aangetroffen nesten registreren en een coördinator aanstellen voor de aanpak van de eikenprocessierups. Voor de lange termijn is het nodig om biodiversiteit te verbeteren, zodat de rups meer natuurlijke vijanden krijgt.

 

Het probleem waar gemeenten in de bestrijding mee te maken hebben, is dat bestrijders risico lopen vanwege de brandharen van de rups. Daarnaast is de capaciteit voor bestrijding en het verwerken van afval te klein.

De gemeentelijke coördinator gaat zorgen voor samenhang in de aanpak. Hij of zij wordt onder andere verantwoordelijk voor het verzamelen en registreren van gegevens. Hiervoor kunnen gemeenten een digitaal systeem hanteren, waarin wordt vastgelegd waar de rupsen zijn aangetroffen. Daarbij kunnen inspecteurs en bestrijdingsdiensten werken met digitale kaarten, waarin boombestanden vooraf zijn geregistreerd.

De gemeentelijke coördinator stuurt bovendien bestrijdingsorganisaties aan en is verantwoordelijk voor een goede communicatie met inwoners.Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Biodiversiteit

Op de lange termijn kan het versterken van natuurlijke vijanden helpen bij de aanpak van de eikenprocessierups. Het gaat hierbij om roofinsecten, zoals gaasvliegen, sluipwespen en sluipvliegen, en om kleine zangvogels, zoals koolmezen, pimpelmezen, roodborstjes en spreeuwen. Daarnaast zijn er verschillende vleermuizen die de vlinder van de eikenprocessierups eten.

Ook het aanbrengen van variatie in het openbaar groen kan helpen bij het terugdringen van de eikenprocessierups. Op veel lanen is slechts één boomsoort aangeplant. Eikenprocessievlinders kunnen hierdoor gemakkelijk eitjes afzetten bij bomen in de directe omgeving. Daardoor is een dergelijke laan binnen enkele jaren geheel bezet met nesten van eikenprocessierupsen.

Kijk voor meer informatie over de Overijsselse aanpak van de eikenprocessierups ook op de speciale webpagina: overijssel.nl/actueel/overlast/.

Tekst en media: provincie Overijssel