Paling

Rapport ICES: slecht nieuws voor de paling

Good Fish, Stichting RAVON
2-NOV-2020 - Afgelopen vrijdag 30 oktober heeft de International Council for the Exploration of the Seas (ICES) haar Palingadvies uitgebracht aan de Europese Commissie. Duidelijke woorden: er zijn meer maatregelen nodig. De achterliggende cijfers laten opnieuw een neerwaartse lijn zien.

Want: dit jaar was de intrek van glasaal in de Noordzee nog maar 0,5 procent van wat het was in vergelijking met de referentieperiode 1960 tot 1979. Nog lager dan vorig jaar (1,4 procent). Hoog tijd om het tij echt te keren vinden Good Fish en RAVON. 

Minimale aantallen

Als er één soort tot de verbeelding spreekt, dan is dat de paling. De paling die we in Nederland kennen plant zich voort in de Sargassozee, ergens in de Bermudadriehoek, zesduizend kilometer hier vandaan. De palinglarfjes komen met de warme golfstroom helemaal terug naar Europa en Noord-Afrika waar zij als ‘glasaal’ de binnenwateren intrekken om daar op te groeien.

Om te zien hoe het met de palingpopulatie gaat, wordt er in Europees verband gekeken hoeveel glasaal er jaarlijks binnentrekt. Dat is een belangrijke graadmeter van succesvolle voortplanting en geeft de sterkte aan van de nieuwe generatie paling.

Ter vergelijking, de aantallen die de afgelopen twintig jaar langs de Noordzee worden waargenomen, zijn minimaal en liggen in de orde van 1,5 procent ten opzichte van vijftig jaar geleden. De Europese toestand van de paling wordt mede daarom als kritiek beschouwd en de IUCN Rode Lijststatus is ‘Critically Endangered’.

ICES-advies

Wetenschappers, verbonden aan ICES, brengen elk najaar de kennis over de paling in beeld en geven hiermee advies aan de Europese Commissie. Vorig jaar stelde ICES dat de trend sinds 2011 licht positief was. Na een tegenvallende intrek in 2019, was de hoop gevestigd op 2020 voor het doorzetten van die trend.

Helaas bericht ICES nu over een dieptepunt in de glasaalintrek langs de Noordzee. ICES brengt daarom opnieuw het advies uit dat aalsterfte door menselijke activiteiten (inclusief visserij en barrières zoals waterkrachtcentrales en gemalen) “zo dicht bij nul als mogelijk” moet zijn om de paling te laten herstellen.

Al sinds 2007 zijn er in zeventien EU-lidstaten aalbeheerplannen afgesproken met maatregelen voor herstel. Uit onderzoek van Good Fish blijkt dat goede implementatie van die plannen nog steeds uitblijft. Echt herstel van de paling treedt daarmee ook nog niet op, zoals ook de cijfers van ICES (pdf; 0,5 MB) nu laten zien.

Urgentie

Er gebeurt simpelweg te weinig om de paling te redden. Blijkbaar is er te weinig urgentie bij de Europese lidstaten om echt in actie te komen. Ondanks het donkerrode scenario kan het tij voor de paling nog gekeerd worden, de soort is nu nog niet uitgestorven.

Petitie tekenen

Good Fish en RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) roepen daarom iedereen op om de petitie te tekenen op Powerpaling.nl, waarmee de organisaties alarm kunnen slaan in Nederland en bij de EU in Brussel. Op Powerpaling.nl staat ook wat Good Fish en RAVON zelf doen om de paling te redden. Alle palingactie is mogelijk dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij. 

Palingsupporters op het strand van Hoek van Holland

Meer informatie

Tekst: Maud Veraar, Good Fish en Jeroen van Riet, RAVON
Foto's: Good Fish; RAVON
Meer informatie: Maud Veraar of Martijn Schiphouwer.